Antonius van Padua werd geboren in Lissabon op 15 augustus 1195 en stierf in Padua op 13 juni 1231. Zijn sterfdag is tevens zijn feestdag. Hij hield zich voornamelijk bezig met bekeren en onderricht geven. Hij werd een jaar na zijn dood al heilig verklaard. Hij wordt vooral aanroepen in het kader van verloren voorwerpen. In Achel wordt Antonius al vereerd sinds 1493. Elk jaar is er een processie op de zondag na zijn feestdag. De teunisbloem kreeg de Nederlandse naam van (An)tonius omdat de bloem rond zijn feestdag bloeit. Franciscus van Assisi was een tijdsgenoot van Antonius maar hij was ouder. Op vraag van Franciscus gaf Antonius godsdienstles aan zijn medebroeders.

VAR 00040

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille uit rood koper staat in de rand de tekst: ‘S. ANTOINE DE PADOUE P. P. N.’. In het midden staat een man vanaf zijn middel afgebeeld kijkend naar een kind dat op een verhoog staat. De man heeft een monnikenkapsel en is gekleed in een habijt. In zijn linkerhand draagt hij enkele bloemen. Zijn rechterhand heeft hij rond het middel van het kind. Het kind heeft een stralenkrans rond zijn hoofd. Het kind steekt de rechterhand uit naar de man. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘SAINT FRANÇOIS D’ASSISE P. P. N.’. In het midden staat een man met aureool vanaf het middel afgebeeld kijkend naar een kruisbeeld dat hij met zijn rechterhand vasthoudt. Onderaan links staat een kastje waarop een schedel en een boek liggen. De man reikt met zijn linkerhand naar het kruisbeeld. De afmetingen zijn: 37,3 x 28 x 2,3 mm.

VAR 00060

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand de tekst: ‘St ANTOINE DE PADOUE PRIEZ POUR NOUS’, gevolgd door een kruisje. In het midden staat een naar rechtskijkende man met aureool die afgebeeld werd vanaf de knieën. In zijn armen houdt hij een kind vast. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘St FRANCOIS D’ASSISE P. P. N.’. In het midden staat een bebaarde naar rechts kijkende man met aureool, gehuld in een kapmantel. Hij houdt de handen gekruist over zijn borst. Rechts staat een kruis op een rots/voetstuk. Onderaan het kruis ligt het bovenste deel van een mensenschedel. Helemaal onderaan in het midden staat een klein kruisje. De afmetingen zijn: 24,2 x 18,2 x 0,8 mm.