In Siegburg werd steengoed gemaakt van de 14de tot de 17de eeuw. Scherven van dit vaatwerk worden regelmatig teruggevonden op de akkers. Zo ook, maar in beperkte mate, worden fragmenten van ‘schnellen’ gevonden. Een schnelle is een slanke cilindrische kruik die naar boven toe lichtjes versmalt. Ze bezit een oor en de hoogte is in vele gevallen ongeveer 25 centimeter. De scherf is meestal wit soms een beetje geelachtig. Meestal zijn de scherven zeer weinig of niet geglazuurd. Boven- en onderaan zijn altijd een aantal banden, meestal drie, aanwezig. Daartussen bevindt zich een versiering met religieus, allegorisch of mythologisch motief, ook wapenschilden en ornamenten komen voor. Het is een drinkbeker met een inhoud van een halve liter met een tinnen deksel. De schnelle werd ontwikkeld na 1559. Soms zijn ze gesigneerd met een monogram maar dikwijls niet.

PPV 00048

Op het fragment staat het middenste deel van een vrouw, namelijk de rok en de rechterarm. De vrouw aait een dier (hond?). Onderaan staat een wapenschild met bovenaan drie kronen en onderaan een versiering. Het schild  is geflankeerd door twee klimmende leeuwen. Deze figuratie staat tussen gedraaide zuilen. Helemaal links staat een naakte man, een andere wapendrager. Het wapenschild is van de stad Keulen en de vrouw stelt ‘Het geduld’ voor. Het fragment van de schnelle dateert uit de periode 1570-1579. De drie kronen op het wapenschild van Keulen stellen de ‘drie koningen’ voor. De moeilijk te onderscheiden versiering in het onderste deel van het wapenschild zijn elf druppels en staan symbool voor de elfduizend maagden die op bedevaart waren onder leiding van Ursula van Keulen en die door de Hunnen werden vermoord.

PPV 00049

Een deel van een zogende vrouw wordt afgebeeld.

PPV 00050

Floraal motief, met tussen de krullen enkele vogels.

PPV 00056

Op de scherf staat de afbeelding van een vrouw. Enkel het onderste deel, vanaf het middel, bleef bewaard. Achter de vrouw loopt een paardje (let op de manen)  naar links. Het is een deel van een schnelle met als decoratief thema de ‘HOFERDICHEIT’, de hovaardigheid. Op de schnelle wordt ondermeer een vrouw met spiegel en paard afgebeeld.

PPV 00058

Mogelijk betreft het hier een deel van een trechterhalskruik. In het bijna volledig bewaard medaillon, diameter 32 mm, staat een man die bij een (druiven?) kuip staat. Tegen de kuip staat een pot of mand. Helemaal rechts laat een been de aanwezigheid van een andere persoon vermoeden. Links staan enkele struiken (druivelaars?).

PPV 00060

Een fragment van de bodem van een schnelle. Een deel van de datum bleef bewaard 1.5.?? in een rechthoekig frame. Daaronder tussen een versiering staat de letter ‘H’.

PPV 00458

Bovenaan het fragment staan nog delen van benen van een persoon die vermoedelijk naar rechts kijkt. Rechts zit een persoon op zijn knieën, mogelijk met zijn handen in een bidhouding en kijkend naar rechts. Stelt dit een onthoofdingsscène voor (?).  Onderaan is er een floraal motief.

Meer info:

Tijdschrift Archaeologia Regionis:

  • jaargang 1991 bladzijde 28-30