De Spaanse priester Dominicus Guzmán stichtte in 1215 de dominicanenorde in Frankrijk, hij werd er in 1234 voor heilig verklaard. De eerste handleiding voor de inquisitie werd door een dominicaan geschreven en de orde leverde ook magistraten om het gruwelijk pauselijk ‘werk’ uit te voeren, namelijk andersdenkenden als ketters te bestempelen, vervolgens te folteren om ze daarna op de brandstapel te vermoorden. Hun werkwijze was simpel, dorp na dorp werd gezuiverd, meestal werden de ‘ketters’ door verklikking ontdekt. In de Santa Maria Novellakerk te Florence is een fresco te zien van de 14de-eeuwse Italiaanse schilder Andrea van Firenze. Op het fresco worden de dominicanen vergezeld van witzwart gevlekte honden die dus dezelfde kleuren hebben als het habijt van de paters. De honden staan symbool voor de dominicanen die de ketters in de vorm van wolven overwinnen. In de volksmond werd de naam van de dominicanen vaak begrepen als ‘domini canes’ of ‘honden van de Heer’. Ook de heilige Thomas van Aquino (1225-1274) was een dominicaan. Pastoor Keesen (1841-1923) van Tessenderlo was een fervente aanhanger van deze theoloog.

Zie: http://testavzw.be/wp-content/uploads/2013/10/PUB-Keesen-1.pdf

Keesen leefde in een tijd waarin nog vele ‘volksmissies’ werden gehouden. De traditie waarbij de plaatselijke pastoor ‘gastpredikanten’ uitnodigde om wat ‘christelijke’ orde op zaken te stellen duurde nog zeker tot de jaren ’50 van vorige eeuw. Bij dergelijke volksmissies werden vaak kruisjes en/of devotieprentjes aan de gelovigen uitgedeeld.

Zie http://testavzw.be/kruisjes-in-neoromaanse-stijl-met-tekst-souvenir-de-mission-getuigen-van-19de-eeuwse-katholieke-geloofsijver/

PPV  00879

Op de voorzijde van het messing kruisje, dat de vorm heeft van een Lazarus- of knekelkruis, hangt bovenaan een bordje waarvan de tekst INRI (Jezus van Nazareth, koning der Joden) niet meer leesbaar is. De figuur van de gekruisigde Jezus is niet meer aanwezig, er rest enkel een bevestigingspunt aan de rechterzijde. Op de keerzijde staat in het midden een monnik met de handen in kruisvorm voor de borst. Het identificeren van de monnik is moeilijk omdat geen attributen herkenbaar zijn. Een hypothese is dat de afbeelding de stichter is van een bedelorde, maar welke? Er zijn twee keuzes, enerzijds de franciscanen / minderbroeders met Franciscus van Assisi of anderzijds de  dominicanen met Dominicus Guzmán. Een belangrijk verschil tussen beide ligt in de kledij. De franciscanen dragen een pij met een gordel met knopen en de dominicanen dragen een pij zonder gordel. Er is geen spoor van een gordel te zien dus kiezen we voor de heilige Dominicus en is het kruisje uitgedeeld bij een missie door de dominicanen.

Afmetingen: 42,7 x 30,5 x 2,4 mm.

VAR 00339

Op de voorzijde van het devotieprentje van de franciscanenorde staat de gekleurde afbeelding van een ‘Ecce Homo’. Deze woorden zou Pilatus spottend uitgesproken hebben toen de gegeselde Jezus voor hem stond met doornkroon, gebonden handen en een rietstengel in de handen als scepter. Op de keerzijde staat dat het prentje een aandenken is van de ‘heilige missie’ gepreekt door de minderbroeders Anicetus en Victorianus in de kerk van Hulst te Tessenderlo van 6 tot 17 november 1946. De missie gebeurde op vraag van de lokale pastoor Jos Hendrickx. De tekst op het prentje benadrukt met hoofdletters en uitroeptekens de christelijke plichten.

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Katharen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominicus_Guzm%C3%A1n

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominicanen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_van_Aquino

https://freedomfactsandstories.com/2019/04/22/domini-canes-or-dominicans/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecce_Homo