De verering van O.L.V. van zeven smarten is bekend sedert de 13de eeuw. De Orde van de Servieten van Maria in Italië zou deze verering gestimuleerd hebben. Centraal staan de droevige gebeurtenissen tijdens het leven van Maria.  Wie een volledige rozenkrans bidt krijgt, volgens een pauselijk decreet, een volle aflaat. In Peer en Bree worden er eens in de vijfentwintig jaar de jubelfeesten van O.L.V. van zeven smarten gevierd. Ook in Borgloon staat een kapel gewijd aan O.L.V. van zeven smarten. Gewoonlijk bidt men één Onzevader en zeven Weesgegroetjes per smart en eindigt men met drie Onzevaders en drie Weesgegroetjes.

Zie ook: http://testavzw.be/de-zeven-weeen-van-maria-zeven-verschillende-devotiemedailles/

VAR 00270

De rozenkrans van O.L.V. van zeven smarten of zeven weeën bestaat uit zeven series van telkens zeven met de hand gedraaide licht- tot donkerbruine houten kralen, waarvoor mogelijk notenhout werd gebruikt. De kralen werden met metalen haakjes aan elkaar gemaakt. Tussen elke serie kralen werd een devotiemedaille geschakeld met twee haakogen. Op de voorzijde van deze medailles staan de zeven smarten afgebeeld zonder tekst. Op de keerzijde staat de buste van Maria van wie het hart doorboord is met zeven zwaarden, drie langs links en vier langs rechts. Onderaan hangt een grotere devotiemedaille met één draagoog aan een korte schakeling van drie kralen. Op de voorzijde van deze medaille staat in de rand de tekst: ‘IL EST MORT POUR NOUS’. In het midden is Christus aan het kruis afgebeeld. Maria knielt rechtsonder aan zijn voeten. Aan de voet van het kruis ligt een schedel.  Op de achtergrond staat een tempel en een boom. Op de keerzijde staat dezelfde buste van Maria maar hier staan vier zwaarden links en drie rechts. In de rand staat de tekst: ‘MATER DOLOROSA ORA PRO NOBIS.’ De diameter van de krans is 170 mm. Afmetingen kleine medailles: 20 x 12,2 x 0,7 mm, grote medaille: 24,1 x 17,5 x 1 mm.