Een muntstuk van 2½ gulden wordt ook rijksdaalder genoemd. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werden opnieuw muntbiljetten gedrukt met een waarde van 1 en 2½ gulden. Tijdens het bewind van Juliana, van 1948 tot 1980, werden de rijksdaalders kleiner gemaakt. Voordien bestonden ze uit 18 gr zilver wat tijdens de oorlog aanleiding gaf tot ‘oppotten’ van de munten. Vanaf Juliana kreeg de munt slechts 10,8 zilver. Na 1969 verdween alle zilver uit de rijksdaalder en werden ze van nikkel gemaakt. Het muntbiljet van 2½ gulden moest het tekort aan rijksdaalders opvangen.

MDK 00099

Op de voorzijde van het blauwe muntbiljet staat links het portret van koningin Juliana en verder de tekst ‘Uitgegeven krachten KB van 4 februari 1943 en van 18 mei 1945’. Rechts onderaan staat de datum van uitgifte ‘8 augustus 1949’. Op de keerzijde staat het nummer ‘3UW00884844’ en een grafisch ontwerp met cirkels. De afmetingen zijn: 115 x 60 mm.