In 1844 richtte geniekapitein Henricus Hubertus Belletable in Luik een ‘Broederschap van de Heilige Familie’ op. De Heilige familie bestaat uit Jozef, Maria en Jezus. De bedoeling was de spiritualiteit binnen het gezin te bevorderen. Het broederschap werd ingericht zoals een leger, met secties en een prefect als leider. In 1847 werd de vereniging bij pauselijk decreet een ‘Aartsbroederschap’ en werd de organisatiestructuur in vele Belgische gemeenten overgenomen. De religieuze beweging doofde uit in de jaren ’60 van vorige eeuw. De bekendste kerk is die van de ‘Sagrada Familia’ in Barcelona, die nog niet zo lang geleden een potentieel doelwit was van IS.

Vanaf omstreeks 1850 liet het aartsbroederschap vele devotiemedailles maken met de afbeelding van de Heilige Familie. Soms staat Jozef rechts en Maria links zoals ze op de schilderijen van de ‘oude meesters’ ook werden afgebeeld. Jozef heeft dan een bijl in de hand die hij op zijn schouder laat rusten. omdat Jozef een schrijnwerker is of houdt hij een (reis)staf vast die verwijst naar een specifiek mirakel. Bij Jacob de Wit is het een soort knuppel en bij Rubens een stok. Bovenaan de medaille prijkt steeds een dalende of stijgende duif, symbool van de ‘Heilige Geest’.

VAR 00264

Op de voorzijde van de grote ovale devotiemedaille, gemaakt van een koperlegering, staat in de rand binnen een lijnovaal de tekst: ‘STE FAMILLE PATRONNE ET PROTECTRICE DE NOTRE ASSOCIATION NOUS AVONS TOUS RECOURS A VOUS’. In het midden binnen een lijnovaal staat helemaal links Maria met gekruiste armen voor de borst, ze draagt een aureool. Rechts staat Jozef met aureool en een knuppel (steel van een bijl) over zijn linkerschouder. In het midden staat het Jezuskind met stralenkrans terwijl hij met zijn armen naar zijn ouders wijst. Helemaal bovenaan staat een naar beneden vliegende duif met stralenkrans. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘ARCHICONFÉRIE DE LA STE FAMILLE JÉSUS MARIE JOSEPH’. In het midden binnen een lijnovaal staan drie vlammende harten naast elkaar. In het linkerhart steekt een zwaard en er boven staat de letter ‘M’. Boven het middelste hart staat de letter ‘H’ met kruisteken en boven rechterhart staat de letter ‘J’. Pal boven de letters M en J staat een lelietak en boven de letter H zweeft een naar onder stralende doornkroon waarin drie spijkers zitten. De drie harten hebben stralen naar beneden eindigend in wolkjes. Afmetingen: 40,3 x 30 x 2,3 mm.

VAR 00265

De devotiemedaille is identiek aan VAR 00264  behalve dat de bijl van Jozef volledig werd afgebeeld en de duif naar boven vliegt in plaats van naar beneden op de voorzijde. Afmetingen: 41 x 30 x 2,3 mm.

VAR 00266

Op de voorzijde van de grote ronde devotiemedaille, gemaakt van een koperlegering, staat in het midden een boogvormig portiek met de heilige familie: links staat Jozef in een tuniek met een lelietak in zijn linkerhand. Rechts staat Maria en in het midden, op een verhoog, het Jezuskind terwijl hij de aardbol met bovenaan een kruisje in zijn rechterhand vasthoudt. Er boven staat een neerdalende vogel met stralen. Links en rechts buiten het gebouw staan planten en onderaan staat een gelijkzijdige driehoek met stralen als symbool van de heilige Drievuldigheid. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘AARTSBROEDERSCHAP VAN DE HEILIGE FAMILIE’. Bovenaan staat een kruisje. In het midden is een doornkroon afgebeeld waarin de religieuze symbolen staan: een kelk, een hamer, 4 spijkers, een lans en spons, een doek met gelaat, een kruis, een hart met 7 zwaarden en een ladder. In het midden staat de tekst: ‘JESUS MARIA JOSEF WIJ ALLEN NEMEN TOT U ONZE TOEVLUCHT’. Afmetingen: 39 x 32,6 x 2,2 mm.

VAR 00267

De devotiemedaille is identiek aan VAR 00266  behalve dat ze van zilver gemaakt is. Er staan twee onduidelijke merkjes op het draagoog. Afmetingen: 38,8 x 32 x 2,3 mm