De architect van ‘Au Dôme des Halles’ was de Brusselaar Gustave Saintenoy (1832-1892). Hij ontwierp vooral bouwwerken in de stijl van het Tweede Franse Keizerrijk met overvloedige versieringen. Au Dôme des Halles werd ingericht in 1872 en was een kledingwinkel in Brussel tussen de Hallenstraat en de Kiekenmarkt. Zij verkochten enkel confectie- en maatkleding voor ‘Hommes, Jeunes Gens et Enfants’. Het woord ‘dôme’ betekent ‘koepel’. Het gebouw bezat in het midden een zogenaamde lantaarnkoepel. De stad Antwerpen bezit ook een fel gelijkende ‘Dôme des Halles’, opgericht in 1870 naar een ontwerp van architect Ch. Dens. Dit gebouw staat op de erfgoedlijst, het gebouw in Brussel werd gesloopt.

PPV 00685

Op de voorzijde van de loden verzegeling staat binnen een parelcirkel in de rand de tekst ‘DOME DES HALLES’. Onderaan staat een vijfbladig bloempje. In het midden staat eveneens een vijfbladig bloempje. Op de keerzijde staat binnen een parelcirkel in de rand de naam van de stad ‘BRUXELLES’ met dezelfde bloemenconfiguratie als op de voorzijde.