Vanaf het midden van de 15de eeuw werd lood gebruikt voor het maken van projectielen voor vuurwapens. Tot ongeveer het midden van de 19de eeuw waren deze projectielen meestal bolvormig, vandaar hun naam ‘kogel’. Omwille van de grote verscheidenheid aan vuurwapens in deze periode is het zeer moeilijk om een loden ‘bol’ toe te wijzen aan een specifiek vuurwapen. Het smeltpunt van lood is 327,5° C. Hierdoor konden kogels in veel gevallen door het leger of anderen op het terrein zelf gegoten worden. Om toch een idee te krijgen van het vuurwapentype waarvoor een kogel diende, kan de kogel gewogen en gemeten worden. Zo wordt eveneens duidelijk of op een plek verschillende vuurwapens werden gebruikt. Daarom is het belangrijk dat de loden kogels per vindplaats worden bewaard. De gevonden gietmal werd gebruikt voor het gieten van relatief kleine pistoolkogels.

PPV 00839

De kleine goed afgewerkte kegelvormige gietmal werd gemaakt van een koperlegering. Ze bestond oorspronkelijk uit twee helften, een vrouwelijke met gaatjes en een mannelijke met nippels. Enkel de mannelijke helft werd teruggevonden. De doorsnede heeft de vorm van een licht afgeronde driehoek. Op iedere hoek is een nippel voorzien met een diameter van 3,4 mm en een hoogte van 1,5 mm. Deze dienen om beide helften van de gietmal goed op elkaar te laten aansluiten. Bovenaan bevindt zich het gietkanaal dat uit twee delen bestaat, bovenaan is dit conisch gemaakt om het gesmolten lood makkelijk in de mal te kunnen gieten. Verder is dit kanaal cilindrisch met een diameter van 5,4 mm. In het midden van de mal is ruimte uitgespaard voor de kogel. Deze heeft een diameter van 12 mm. Op het terrein werden 3 loden projectielen gevonden die mogelijk gemaakt werden met deze mal, deze exemplaren wegen tussen 8,19 g en 8,5 g en hebben een diameter van gemiddeld 11,5 mm. Lood krimpt immers bij afkoeling. Op de buitenzijde van de mal zijn, ter hoogte van een rechthoekige uitsparing, roestsporen zichtbaar, mogelijk zijn dit de resten van  een ijzeren handgreep zoals vondsten uit Groot-Brittannië suggereren.

De hoogte van de gietmal is 22 mm, de breedte 19,5 mm en de dikte 12,6 mm,

Bron:

https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/862579#