De Christusiconografie, vooral van de 19de eeuw, is een echt doolhof. Achter dezelfde ‘naam’ kunnen meerdere voorstellingen schuil gaan. De Vlaamse naam van de ‘Congrégation du Saint Enfant Jésus’ is de ‘Congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu’. Deze congregatie werd in 1835 opgericht door de kanunnik Petrus Jozef Triest. De zusters bouwden, vooral in de provincies Limburg en Oost-Vlaanderen, een netwerk uit van scholen, bejaardentehuizen en weeshuizen. In de loop van de 19de en 20ste eeuw groeide het aantal zusters enorm. In 1960 waren er meer dan 700 zusters actief in de congregatie. Nadien was er onder meer door vergrijzing een dalend ledenaantal.

In 1840 werd het eerste huis opgericht in Hasselt. Er werd ook onderwijs gegeven aan de volkskinderen. In 1884 werd in Hasselt een normaalschool opgestart om eigen personeel op te leiden.

Op de medaille wordt Christus als kind en als ‘Rédempteur du monde’ afgebeeld. In Rio de Janeiro in Brazilië staat het bekende standbeeld met de Portugese naam ‘Cristo Redentor’, Jezus de verlosser. Christus wordt er als volwassen man afgebeeld met gespreide armen. Het beeld is 38 meter hoog, weegt 1145 ton en is in 2007 verkozen tot één van de nieuwe zeven wereldwonderen. In 1921 werd het plan opgevat en in 1931 was het beeld klaar. Het beeld werd in Frankrijk gemaakt door Paul Landowski.

VAR 00167

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille uit messing staat in de rand de tekst: ‘JÉSUS REDEMPTEUR DU MONDE’. In het midden staat een kind met korte stralenkrans en lange haren op een vierhoekig voetstuk terwijl het de rechterarm omhoogsteekt en met de wijsvinger naar boven wijst (zegenend). Op de linkerhand draagt het kind een globe met kruisteken. Het kind draagt een lang kleed met een koord in het midden. Het is blootsvoets. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘CONGRÉGATION’ en in het midden horizontaal: ‘DU SAINT ENFANT JÉSUS’. Onderaan staat een vijfbladig bloemetje tussen twee stippen. Afmetingen: 25,7 x 19 x 1,3 mm