Oude metalen knopen determineren is niet de gemakkelijkste missie. Determinatie lukt goed bij militaire knopen omdat hierop dikwijls een kenteken of tekst werd voorzien. Burgerlijke knopen met louter een versiering of een afbeelding kunnen ook nog toegewezen worden aan een bepaalde periode indien ze in grote aantallen werden vervaardigd. Het wordt een heel ander verhaal wanneer een knoop met de hand gegraveerd werd. Dergelijke unieke knopen zijn weinig gepubliceerd en dus slecht bekend zodat het moeilijk is om de betekenis en/of het doel van de gravering te achterhalen. Deze knoop is zo’n exemplaar. Enkele veronderstellingen kunnen mogelijk soelaas bieden, we geven de voorkeur aan de eerste hypothese, maar niets is zeker.

Beschrijving van de knoop

Op de voorzijde van de ronde knoop, gemaakt van een tinlegering, staat binnen een cirkel een symmetrische afbeelding. In theorie kan deze voorstelling op twee wijzen bekeken worden. We prefereren om de knoop zo te kantelen dat het middelste teken een kruisteken vormt, een subjectieve benadering om deze knoop te beschrijven. Over het snijpunt van het kruis werd een cirkel voorzien, die onderaan open is. Mogelijk was deze cirkel ooit volledig dicht, wat kan verondersteld worden door de aanwezige sporen. Het kruisteken staat op een ‘voetstuk’ waarover een horizontale streep werd aangebracht. Tussen cirkel en voetstuk is er een verdikking aanwezig op de verticale balk. Aan de uiteinden van de dwarsbalk hangen aan een korte verticale groef links vijf en rechts drie uitwaaierende groeven. Deze reiken tot bijna aan het voetstuk. Op de keerzijde is in het midden een bult aanwezig waarop zich twee restanten van het oog  bevinden. Over het midden loopt een gietnaad. De diameter is 15,1 mm. De knoop is 2,3 mm dik en met ‘bult’ 6,7 mm.

Eerste hypothese

Het is een devotieknoop: er staat een duidelijk ‘calvariekruis’ op de knoop, dit is een kruis op een voetstuk. Rond het kruis hangt de doornenkroon van Christus en aan de dwarsbalk hangen de twee roedes waarmee Christus gegeseld werd.

Tweede hypothese

Het is een pastoorsknoop omdat er gelijkenis is met het embleem dat de hiërarchie van religieuzen aanduidt. De cirkel zou de hoed voorstellen en aan de dwarsbalk hangen twee kwasten.