Benedictus werd geboren in het jaar 480 in Nursia, Italië. Hij trok weg om als een kluizenaar te leven in een grot. In 529 stichtte hij een klooster. Hier schreef hij zijn Regula Benedicti. Zijn motto was ‘Ora en Labora’, bid en werk. Een aantal kloosters volgen tot op heden zijn regel. De orde der benedictijnen en benedictinessen is wereldwijd verspreid. Benedictus stierf op 21 maart 547. In 1964 werd hij door paus Paulus VI uitgeroepen tot beschermheilige van Europa. De medaille wordt gebruikt tegen de duivel, tegen alle vormen van ziekten of kwaad.

Betekenis van de letters in de rand

V.R.S.:           Vade Retro Satana

N.S.M.V.:       Numquam Suade Mihi Vana

S.M.Q.L.:       Sunt Mala Quae Libas

I.V.B.:             Ipse Venena Bibas

Betekenis van de letters binnen de parelfiguur

NDSMD:   Non Draco Sit Mihi Dux

CSSML:    Crux Sacra Sit Mihi Lux

CSPB :       Crux Sancti Patris Benedict

Zeer vrij vertaald ‘Ga weg Satan, breng me niet in bekoring, wat je me aanbiedt is slecht, drink je gif zelf’ en ‘Mag het heilige kruis me de weg wijzen en de draak nooit mijn gids zijn’. De tekst komt er op neer dat de medaille een exorcistische afweerspreuk is tegen de invloed van de duivel die het kwaad symboliseert. Het omhoog gestoken kruis symboliseert, als een banier en teken van overwinning, het vertrouwen. Volgens de legende zou een monnik Benedictus hebben willen vergiftigen. De vogel zou een raaf voorstellen die een stuk vergiftigd brood wegbrengt. De mijter, soms vergezeld van een kromstaf, die aan de voeten van de heilige staat of ligt verwijst naar de weigering van Benedictus om bisschop te worden.

VAR 00005

De ovale medaille werd gemaakt van brons. Afmetingen: 38 x 28 x 3,6 mm. Het draagoog staat haaks op de medaille. Op de voorzijde staat de tekst ‘CRUX S.P. BENEDICT’. In het midden staat Benedictus als een mannelijk figuur met baard in habijt met kaal hoofd en stralenkrans. In de rechterhand houdt hij een kruis dat hij omhoog steekt. De linkerarm houdt hij naast zijn lichaam met in de hand een boek. Rechts onderaan loopt een naar links kijkende vogel die een broodje in zijn snavel klemt. Links onderaan staat een rechtopstaande mijter. Op de keerzijde staan in de rechterrand de letters ‘V.R.S.N.S.M.V’, in de linkerrand ‘S.M.Q.L.I.V.B.’ en bovenaan ‘IHS’. In het midden staat binnen een parelovaal een kruis. Op de horizontale balk staan de letters ’N D S M D.’. Op de verticale balk staan de letters ‘C S S M L’. De tweede ‘S’ wordt dubbel gebruikt. In de kwadranten staan de letters ‘CSPB’.

VAR 00008

De ovale medaille werd gemaakt van messing. Afmetingen: 30 x 20,8 x 1,1 mm. Op de voorzijde staat de tekst ‘CRUX S.P. BENEDICTI’. In het midden staat Benedictus als een mannelijk figuur met baard en snor in habijt met kaal hoofd en een aureool. In de rechterhand houdt hij een kruis dat hij omhoog steekt. De linkerarm houdt hij naast zijn lichaam met in de hand een boek. Rechts onderaan loopt een naar links kijkende vogel die een broodje in zijn snavel klemt. Links onderaan ligt een mijter in een schuine hoek. Erboven ligt een staf. Op de keerzijde staan in de rechterrand de letters ‘V.R.S.N.S.M.V’, in de linkerrand ‘S.M.Q.L.I.V.B.’ en bovenaan ‘IHS’. In het midden staat binnen een parelovaal en een ovaal een kruis. Het kruis is horizontaal gearceerd. Op de horizontale balk staan de letters ’N D S M D.’. Op de verticale balk staan de letters ‘C S S M L’. De tweede ‘S’ wordt dubbel gebruikt. In de kwadranten staan de letters ‘CSPB’.

VAR 00009

De ovale medaille werd gemaakt van messing. Afmetingen: 27,2 x 19,7 x 1 mm. Op de voorzijde staat de tekst ‘CRUX S.P. BENEDICTI’. In het midden staat Benedictus als een mannelijk figuur met baard en snor in habijt met kaal hoofd en een aureool. In de rechterhand houdt hij een kruis dat hij omhoog steekt. De linkerarm houdt hij naast zijn lichaam met in de hand een boek. Rechts onderaan loopt een naar links kijkende vogel die een broodje in zijn snavel klemt. Links onderaan staat een mijter. Op de keerzijde staan in de rechterrand de letters ‘V.R.S.N.S.M.V’, in de linkerrand ‘S.M.Q.L.I.V.B.’ en bovenaan ‘IHS’. In het midden staat binnen een ovaal een kruis. Het kruis is horizontaal gearceerd. Op de horizontale balk staan de letters ’N D S M D.’. Op de verticale balk staan de letters ‘C S S M L’. De tweede ‘S’ wordt dubbel gebruikt. In de kwadranten staan de letters ‘CSPB’.

VAR 00010

De ovale medaille werd gemaakt van messing. Afmetingen: 26,5 x 19,3 x 1 mm. Op de voorzijde staat de tekst ‘CRUX S.P. BENEDICTI’. In het midden staat Benedictus als een mannelijk figuur met baard en snor in habijt met kaal hoofd en een aureool. In de rechterhand houdt hij een klein kruisje dat hij omhoog steekt. De linkerarm houdt hij naast zijn lichaam met in de hand een boek. Rechts onderaan loopt een naar links kijkende vogel die een voorwerp tussen zijn snavel klemt. Links onderaan ligt een rechtopstaande mijter met langs rechts een staf. Op de keerzijde staan in de rechterrand de letters ‘V.R.S.N.S.M.V’, in de linkerrand ‘S.M.Q.L.I.V.B.’ en bovenaan ‘IHS’. In het midden staat binnen een parelovaal en een ovaal een kruis. Het kruis is volledig opgevuld met stipjes. Op de horizontale balk staan de letters ’N D S M D.’. Op de verticale balk staan de letters ‘C S S M L’. De tweede ‘S’ wordt dubbel gebruikt. In de kwadranten staan de letters ‘CSPB’.

VAR 00011

De ovale medaille werd gemaakt van messing. Afmetingen: 27,2 x 13,8 x 0,8 mm. Op de voorzijde staat de tekst ‘CRUX S.P. BENEDICTI’. In het midden staat Benedictus als een mannelijk figuur met baard en snor in habijt met kaal hoofd en een aureool. In de rechterhand houdt hij een klein kruisje dat hij omhoog steekt. De linkerarm houdt hij naast zijn lichaam met in de hand een boek. Rechts onderaan loopt een naar links kijkende vogel die een broodje in zijn snavel klemt. Links onderaan staat een mijter. Helemaal onderaan in het midden staat een vijfpuntig sterretje. Op de keerzijde staan in de rechterrand de letters ‘V.R.S.N.S.M.V’, in de linkerrand ‘S.M.Q.L.I.V.B.’ en bovenaan ‘INS’. Dit is verkeerd gegraveerd en moet ‘IHS’ zijn. In het midden staat binnen een parelovaal en een ovaal een kruis waarvan de verticale balk verticaal gearceerd is en de horizontale balk horizontaal. Op de horizontale balk staan de letters ’N D S M D.’. Op de verticale balk staan de letters ‘C S S M L’. De tweede ‘S’ wordt dubbel gebruikt. In de kwadranten staan de letters ‘CSPB’.

VAR 00072

De ovale medaille werd gemaakt van messing. Op de voorzijde staat de tekst ‘CRVX S.P BENEDICTI’. In het midden staat Benedictus als een mannelijk figuur met baard en snor in habijt met kaal hoofd en een aureool. In de rechterhand houdt hij een kruis dat hij omhoog steekt. De linkerarm houdt hij naast zijn lichaam met in de hand een boek. Rechts onderaan loopt een naar links kijkende vogel die een broodje in zijn snavel klemt. Links onderaan staat een mijter met rechts een staf. Helemaal onderaan staat een ruitje met een stip in het midden. Op de keerzijde staan in de rechterrand de letters ‘V.R.S.N.S.M.V’, in de linkerrand ‘S.M.Q.L.I.V.B.’ en bovenaan ‘IHS’. In het midden staat binnen een parelovaal en een lijnovaal een kruis. Het kruis is volledig opgevuld met verticale en horizontale lijnen. Op de horizontale balk staan de letters ’N D S M D’. Op de verticale balk staan de letters ‘C S S M L’. De tweede ‘S’ wordt dubbel gebruikt. In de kwadranten staan de letters ‘CSPB’. De afmetingen zijn: 26 x 19,4 x 1,2 mm.

VAR 00142

De ovale medaille werd gemaakt van messing. Op de voorzijde staat de tekst ‘CRUX S.P. BENEDICTI’. In het midden staat Benedictus als een mannelijk figuur, kijkend naar links, met baard en snor in habijt met kaal hoofd en een aureool. In de rechterhand houdt hij een kruis dat hij omhoog steekt. In zijn linkerhand houdt hij, met gebogen arm, een boek. Links onderaan loopt een naar rechts kijkende vogel die een broodje in zijn snavel klemt. Rechts onderaan staat een mijter met rechts een staf. Onderaan staat een klein kruisje. Op de keerzijde staan in de rechterrand de letters ‘V.R.S.N.S.M.V’, in de linkerrand ‘S.M.Q.L.I.V.B.’ en bovenaan ‘IHS’. In het midden staat binnen een parelovaal een kruis met parels en lijnen. Het kruis is volledig opgevuld met stipjes. Op de horizontale balk staan de letters ’N D S M D.’. Op de verticale balk staan de letters ‘C S S M L’. De tweede ‘S’ wordt dubbel gebruikt. In de kwadranten staan de letters ‘CSPB’. Afmetingen: 27,3 x 19,1 x 1,3 mm.

VAR 00220

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille van messing staat in de rand de tekst ‘S. BENOIT ABBÉ PRIEZ POUR NOUS’. In het midden staat Benedictus, kijkend naar rechts, met aureool en in habijt. Hij houdt zijn rechterhand op een boek, dat tegen een steun staat op een kast of tafel. In zijn linkerhand houdt hij een staf vast. Op de keerzijde staat in de rand de tekst ‘O S ANGE GARDIEN SOYEZ MON GUIDE’. Onderaan staat een zesbladig bloempje tussen twee stippen. In het midden staat een engel, kijkend naar rechtsonder naar een kind. Met de linkerhand houdt de bewaarengel het kind vast en wijst met de rechterarm naar boven. Het kind kijkt biddend op naar de engel. Boven het hoofd van de engel bevinden zich enkele stralen. Afmetingen: 25,7 x 19 x 1,3 mm.