In 1566 vernielden protestanten in onze streek tal van katolieke heiligenbeelden en religieuze gebruiksvoorwerpen, maar ook andere objecten zoals stucwerk vormde het doel van de vernielingen. Ze deden dit omdat ze tegen de verering van heiligen waren. Een mogelijk restant en getuige van deze gebeurtenis is een prospectievondst van een deel van een Corpus Christi. Merkwaardig is dat het beeldje gemaakt werd in roodbakkende klei, wat helemaal niet gebruikelijk was. Parallellen zijn op dit ogenblik niet gekend. Het restant heeft als  afmetingen 79,80 x 32,50 x 18,50 mm. Enkel de voorzijde van het lichaam werd uitgebeeld. De achterzijde werd glad gestreken. Het object lijkt een deel te zijn van een groter geheel. Het is met veel oog voor detail gemaakt. De plooien van de lendendoek zijn zeer mooi afgewerkt en de verhoudingen zijn correct. Zelfs een navel werd voorzien. Borsten en buik zijn geprononceerd uitgebeeld. In de roodbakkende klei zitten vele siliciumkorrels die vooral aan de achterzijde opvallen. Op het beeldje zelf werden deze korrels weggewerkt. Sporen van verf zijn niet aanwezig.

Christus

Scherpenheuvel-Zichem PPV 00305