Vondsten die wachten op een determinatie

Iedere amateurarcheoloog heeft al voorwerpen gevonden die niet direct kunnen gedetermineerd worden. In het beste geval kan door de toestand waarin het object zich bevindt de vermoedelijke ouderdom vastgesteld worden, alhoewel voorwerpen die al een tijdje in de grond...