VAR 00098

De brief werd geschreven door Floris (Florent) Noterman aan enkele van zijn makkers. Floris maakte deel uit van het 8ste linieregiment, 4de bataljon, 2de compagnie, 2de peleton van de 4de divisie van het Belgische leger. De brief bestaat uit een vel papier (16,7 x 22,4 cm) dat uit een ‘kladschriftje’ werd gescheurd. Alle zijden werden beschreven. 1/8 ste deel werd uitgescheurd. Soms is de tekst ook onleesbaar.

Brief van 1 juli 1915

Waarde makkers Shylock en Nostradamus,

We hebben uwe beide kaarten en uw krant ontvangen. Over een drietal weken schreef ik u een brief van verscheidene bladzijden, ik hoop wel dat u hem zult ontvangen hebben. Ik had er zoo een en ander over onze levenswijze hier op ’t front in vermeld. Door en ik stellen het opperbest. Alles is hier kalm, wel wordt er nu en dan gebombardeerd maar ’t is meestal poeder naar de musschen geschoten. Makkers Haribos en Blériot zijn er nog wel te pas. Pipot toeft nog in Frankrijk – van Pluto ben ik zonder nieuws hij moet echter nog steeds welvarend te Calais zijn. Ik verwacht alle dagen nieuws van hem. Hierin gesloten zend ik u eene foto herinnering uit ’t Kamp van Auvours. De mannen van Merxem zult u er wel op herkennen eh! Het paterken met zijn neusknijper is een makker van de G.W. van Eeckeren. Franske v. Haesendonck de neef van ‘tante Het’. M’n rechter buurman is een kozzen van de lieve makkerinnetjes V.d. Poel. Ik stuurde een brief naar ma Nostradamus voor mijne ouders. Heeft mijn goede makker reeds middel gevonden hem te laten bezorgen? Ik ontmoette op ’t front Dr. De Coster alsook Wagemans uit den ‘Arend’. Romain Janssen werkt in de Londensche Post hij is daar met Jef Wouters in ‘zelfde huis. Door is zinnens hun een bezoek te brengen, mits verlof wordt toegestaan. Jammer dat er geen verlof voor Harderingh (?) gegeven wordt. Ik zou anders daar eens komen kijken en mijn goeie makker n’en stevigen poot te komen drukken. Met ongeduld zie ik de tijdingen van mr…..(er volgen enkele regels tekst die slechts gedeeltelijk bewaard zijn)

NS Over vlaamsch gesproken ik heb krasse dingen in mijn notaboekje opgeteekend hoor! Na de bloedigen strijd den onbloedigen weer aangevat voor ’t goede recht.

Floris

Mijn adres is nu 4/1. Men heeft ons telefonisten in dezelfde kompagnie gezet.

(In de rand) Is dat de beloning voor den heldenmoed die onze VB naast hunne waalsche broeders te Luik wijden en aan den IJzer aan den dag legden? Behandelt men ons als zonen van Breydel en Artevelde? Arm Vlaanderen.

(slecht leesbare tekst op laatste bladzijde)