Testa vzw

De vereniging Testa werd opgericht in het voorjaar van 1988 door René Drijvers(+), Richard Jamar en Stan Panis die elkaar ‘op het veld’ hadden ontmoet. De naam ‘Testa’ werd ontleend aan de Latijnse naam voor ‘aarden pot’. Aardewerkscherven zijn immers de meest voorkomende oppervlaktevondsten. Onmiddellijk werd begonnen met de uitgifte van een tijdschrift dat de naam ‘Archaeologia Regionis’ kreeg naar analogie met het tijdschrift Archaeologia Belgica. Door het contactblad groeide de vereniging uit tot een honderdtal leden. Het tijdschrift verscheen voor het laatst in 2002. Momenteel bestaat Testa vzw uit 14 leden die regelmatig samenkomen om te praten over archeologie en over de vondsten. Testa vzw bezit ook een uitgebreide bibliotheek met naslagwerken over onderwerpen die betrekking hebben op archeologie en geschiedenis. Testa maakt deel uit van de werkgroep archeologie van het Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD, gemeente Tessenderlo). Deze werkgroep beheert ondermeer museum De Kelder.

Testa_leden

IMG_2952

2016

Een aantal leden poseren in het museum

Website

De website van Testa vzw wil een informatiebron zijn voor bezoekers die bekend zijn met het roerend historisch erfgoed, zoals vrijetijdsarcheologen, archeologen, leden van geschied- en heemkundige kringen, conservators van musea, leerkrachten, studenten geschiedenis/archeologie en politici bevoegd voor deze materie. Ook wie geïnteresseerd is in de relicten uit het verleden maar weinig voorkennis heeft kan gemakkelijk informatie vinden op de website over deze boeiende materie. Testa vzw tracht zoveel mogelijk facetten van het roerend patrimonium te behandelen. Zo komen zowel artefacten uit de prehistorie als voorwerpen uit het industriële verleden aan bod.

Vier thema’s

1. Museum De Kelder (MDK)

In het thema ‘Museum De Kelder’ zullen alle objecten die zich in het museum bevinden beschreven worden. Het museum bezit gebruiksvoorwerpen uit diverse periodes vanaf de steentijd tot heden. De uitgebreide inventaris licht de context van de voorwerpen toe en foto’s zullen deze beschrijving illustreren. Ieder voorwerp uit het museum heeft een inventarisnummer dat begint met de letters MDK (Museum De Kelder). De voorwerpen in het museum zijn eigendom van Testa vzw of van het Loois Archief- en documentatiecentrum (gemeente Tessenderlo) of van een bruikleengever.

2. Hof van Goor (HVG)

Het Hof van Goor is een oud cijnshof (eerste vermelding 1301) uit Tessenderlo. Testa vzw heeft begin de jaren ’90 een beperkt archeologisch onderzoek uitgevoerd op de site Hof van Goor en de boerderij bouwhistorisch in kaart gebracht. In 2007 werd de site volledig onderzocht door Studiebureau Monumentenzorg bvba. Het thema is bedoeld als reis doorheen de tijd, van 1301 tot heden, aan de hand van archieven, kaarten en voorwerpen. Een cijnshof, waar in vroegere tijden de wereld om draaide, leek ons de perfecte uitvalsbasis om de lokale geschiedenis te doorlopen. Ook de mensen zelf komen aan bod. De voorwerpen en documenten zijn eveneens te bezichtigen in museum De Kelder en hebben een inventarisnummer dat begint met de letters HVG.

3. Prospectievondsten (PPV)

Testa vzw bestaat uit een groep amateurarcheologen die ijverig op braakliggende akkers en terreinen speurt naar sporen uit het verleden. Duizenden voorwerpen van uiteenlopende aard werden al opgeraapt en geregistreerd. Dat kan een aardewerkscherf, een kogel uit een wereldoorlog, een munt, een stenen pijlpunt, of een ander gebruiksvoorwerp zijn. Ieder object draagt een verhaal mee uit het verleden. De prospectievondsten hebben een inventarisnummer dat begint met PPV.

4. Varia (VAR)

In dit thema worden voorwerpen en documenten besproken die te maken hebben met archeologie maar niet in de vorige thema’s passen,  zoals objecten gevonden op rommelmarkten, objecten in particulier bezit, boeken, kaarten, krantenartikels, oude foto’s, opgravingsverslagen, …  Deze voorwerpen krijgen een inventarisnummer dat begint met VAR

Openingsuren museum De Kelder, gratis toegang:

  • Eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur
  • Op afspraak V.V.V.-kantoor: 013 35 33 31