Van maart 1917 tot december 1922 verbleef dichteres Alice Nahon in Tessenderlo. Zij was in behandeling voor tuberculose bij de zusters augustinessen in het Sint-Jozefsinstituut. Later bleek dat ze eigenlijk chonische bronchitis had. De lucht rond het instituut was door het tegenover gelegen bedrijf ‘Produits Chimiques de Tessenderloo’ zo ongezond dat Alice in 1922 vertrok naar Antwerpen. In Tessenderlo schreef ze twee dichtbundels ‘Vondelingskens’ in 1920 en ‘Op zachte vooizekens’ in 1921. Op 12 september 1921 schreef ze een brief aan de Antwerpse pastoor Bernaerts, een vriend, om hulp, meer bepaald wilde ze gezondere kost om vlugger te genezen. Haar bekendste gedicht is ‘Avondliedeke’ en begint zo: ‘’t Is goed in ’t eigen hert te kijken…’.  In Antwerpen schreef ze ondermeer de dichtenbundel ‘Schaduw’. Alice werd geboren in Antwerpen op 16 augustus 1896 en overleed in dezelfde stad op 21 mei 1933.