Bronzen Herinneringsmedaille aan de Frans-Pruisische oorlog die begon op 19 juli 1870 en duurde tot 10 mei 1871. Het Duitse leger werd aangevoerd door de Pruisische staat. Op de voorzijde staat het koninklijke wapen met als randschrift:  ‘L’ UNION FAIT LA FORCE’. Op de keerzijde staat de letter A met jaartallen: ‘1870-71’. De medaille hangt aan een lint met twee rode, drie gele en langs de rand twee zwarte banen. De medaille werd door koning Albert I op 20 september 1911 in het leven geroepen ter herdenking van de mobilisatie van het Belgische leger 40 jaar eerder en uitgereikt aan alle Belgische militairen die in deze oorlog gemobiliseerd werden. België werd echter niet aangevallen. Tijdens de slag bij Sedan op 2 september 1870 werd het Franse leger verslagen en keizer Napoleon III gevangen genomen. Als oorlogsschatting moest Frankrijk Elzas-Lotharingen afstaan aan Duitsland en een enorm kapitaal betalen.