De opening van de inschrijvingen op de openbare aanbesteding om een nieuw postbureel met woning en toebehoorten te bouwen in de Statiestraat te Tessenderlo vond plaats op donderdag 16 juni 1904. Het bestek voorzag 16.500 fr. Er waren slechts twee inschrijvingen namelijk Felix Van Hove van Blauwput – Kessel-Lo bij Leuven voor 18.974 fr. en Petrus Antonius Wellens van Peer voor 17.890 fr. Deze laatste kreeg het werk toegewezen. In het Boerenbelang van 17 december 1905 lezen we: het postbureel van Tessenderloo is overgebracht naar de Statiestraat. ’t Is wel wat aan eenen kant, maar ze hebben nu toch bijna overal ne velo. Het gebouw was dus einde 1905 afgewerkt. De openingsuren van het postbureel waren toen: op de werkdagen van 9 tot 12 uren en van 2 tot 6 uren. Op Zon- en Feestdagen van half negen tot half tien ure.

De stoet

De inhuldiging van het postbureel gebeurde op zondag 12 augustus 1906. De organisatie berustte bij de Vereenigde Brievenbestellers onder leiding van postmeester M.A. Michotte. Aan de Looise bevolking werd verzocht dien dag de huizen te vlaggen. De stoet werd gevormd door maar liefst 51 groepen waaronder talrijke fanfares. De fanfare St. Martinus liep op kop, daarna volgden de postbeambten uit Leiden, Maastricht en Utrecht. Dan was het de beurt aan de postbeambten van Limburg onder meer van Hasselt, Borgloon en Lanaken maar ook deze uit de buurt, Beringen en Ham, waren van de partij, gevolgd door die van de provincie Antwerpen, onder meer Lier en Mechelen. In deze groep mochten de fanfare St-Ceciliakring van Klein Vorst en de fanfare de Vereeniging van Groot Vorst de muzikale noot blazen naast de Postfanfare van Mol.  Daarna kwam Brabant aan de beurt met delegaties van brievenbestellers van onder meer Brussel, Zaventem en Linkebeek, ditmaal muzikaal gesteund door de Posthoorn Harmonie van Diest en de Railway Tirlemontois Harmonie. Zelfs uit Luik kwam er een delegatie brievenbestellers en een fanfare en ook uit West- en Oost-Vlaanderen kwamen er groepen. De stoet werd afgesloten door Maatschappijen van ’t Postkanton Tessenderloo, zoals de fanfare van ’t Gesticht der Eerw. Broeders, de fanfare St. Lucia, de maatschappij St. Crispijn, Spaarzame Vrienden, de Veloclubs, de Boerengilden, de Leopoldisten. Dé afsluiters van de stoet waren de Looise brievenbestellers. De stoet vertrok op 13.00 uur aan het statieplein waar de delegaties moesten verzamelen. Vandaar ging het richting marktplein langs de Statiestraat om vervolgens via de Diesterschestraat, Gerhaegenstraat en Neerstraat terug te keren naar de Markt. Dan volgde er een receptie voor de voorzitters van de maatschappijen en om 15.30 uur werden de medailles uitgereikt. Afgesloten werd om 16.00 uur met een concert door de muziekmaatschappijen op het kiosk der Markt.

Verslag

Aanvankelijk was men ongerust over de goede afloop van de feestelijkheden, in het Boerenbelang van 11 maart 1906 staat: ik hoop dat dit feest wel moge gelukken en dat iedereen er wat in meewerke, want rechtuit gesproken: In Looi worden niet te veel feestelijkheden gegeven tot vermaak en profijt van iedereen. De handen dus eens voorgoed uit de mouwen en dan zal ’t er stieven!! Een onterechte bezorgdheid zoals blijkt uit het verslag dat na het feest in het Boerenbelang verscheen. Het feest wordt beschreven als volgt: Schoon feest en allerbest gelukt! … Het prachtige postbureel was in feestgewaad gedoscht. … Maar welk bont gewemel vertoonden de straten wanneer rond middag alle treinen talrijke facteurs uit alle gewesten aanbrachten. Wat waren ze netjes opgetooid onze postbodes. Lintjes en kruiskens waren uit ‘t doosje gehaald….Alzo duurde het feest in de grootste vreugde tot laat in de avond voort.

In die tijd was het de gewoonte om premiën uit te reiken aan de deelnemende maatschappijen. Zo kregen de verenigingen uit Mol en Diest elk 25 fr. omwille van hun talrijke aanwezigheid. De maatschappijen met drapeau en cartel kregen 20 en 10 fr. Leiden en Utrecht kregen 15 fr. voor het verste komen. Maar ook enkele Looise groepen kregen een premie: de Leopoldisten 20 fr., Velo-club Schoot en St. Crispijn kregen elk 10 fr. Ook medailles werden uitgereikt ter gelegenheid van de inhuldiging. Eén medaille is te bezichtigen in museum De Kelder. Het postkantoor bleef in dienst tot einde 1978 waarna het huidige postkantoor op de Vismarkt de functie overnam. Op de prenten staat het postbureel nog in volle glorie afgebeeld. Het symmetrische gebouw had aan de voorzijde twee deuren, de linkerdeur (als je voor het gebouw staat) was voor de klanten. Het opschrift in het midden van het gebouw vermeldt: POSTERIJEN SPAAR LIJFRENTE en LEVENSVERZEKERINGSKAS;

De medaille

Op de voorzijde van de verzilverde koperen medaille staat de buste van Leopold II naar rechts met onderaan het gekroond wapenschild van België tussen twee lauwertakken. In de rand staat LEOPOLDUS II KONING DER BELGEN. Op de keerzijde staat binnen een lauwerkrans de cirkelvormige tekst VEREENIGDE BRIEVENBESTELLERS TESSENDERLOO met in het midden INHULDIGING / VAN HET / POSTBUREEL / 12 AUGUSTUS / 1906. Onderaan staat de moeilijk leesbare naam van de handelaar waar de medailles gekocht werden: E. GOSEMANS. Deze handelaar is onbekend in het archief van Tessenderlo. De medaille werd waarschijnlijk geslagen door de Brusselse firma Fisch. Bovenaan werd in de medaille achteraf een gat gemaakt omdat de originele draagoog afbrak. De medaille heeft een diameter van 50 mm en is 3 mm dik. Er wordt een identieke maar fraai exemplaar van de medaille bewaard in het penningkabinet van de KBR  (=  de samentrekking van twee benamingen in twee verschillende talen: Koninklijke Bibliotheek en Bibliothèque Royale). Het KBR vermeldt de naam GOSEMANS maar mogelijk is er een begrijpelijke vergissing in het spel en is de naam COSEMANS (=COOSEMANS). Deze naam komt wel voor in verband met medailles maar betreft waarschijnlijk een handelaar (juwelier) uit de omgeving die de ontwerpen en de bestellingen doorgaf aan een producent.

Bron: Boerenbelang 5 juni en 19 juni 1904, 4 februari, 5 augustus en 19 augustus 1906.