Het geldstuk met de vermelding ‘XII Heller’ en ‘STADT ACHEN’ is voor alle metaaldetectorzoekers geen onbekende vondst. Deze XII-Hellermunten werden in grote hoeveelheden geslagen in de periode 1758 – 1797 tijdens vier emissies. Sommigen ramen de totale hoeveelheid op 15 miljoen exemplaren. De munten werden geslagen door de stad Aken om uit de financiële impasse te raken. De waarde was 1/108 thaler. De eerste emissie liep van 1758 tot 1761, de tweede van 1764 tot 1767, de derde van 1791 tot 1794 en een laatste emissie had plaats in 1797. De vier emissies verschillen in detail van elkaar. De XII-Hellermunten werden gebruikt als pasgeld in het prinsbisdom Luik omdat de laatste decennia van de 18de eeuw daar geen oorden meer werden geslagen. Van XII Heller uit 1760, waarvan naar schatting 1,9 miljoen exemplaren werden geslagen, werden door Karl Gerd Krumbach 51 varianten beschreven.

PPV 00881

Op de voorzijde van de koperen munt staat XII / HELLER, REICHS / STADT / ACHEN. Onderaan staat een krulversiering met eronder normaal de initialen MR van muntmeester M. Rensonet maar deze zijn hier niet meer leesbaar. Op de keerzijde staat een adelaar met gespreide vleugels naar links kijkend. Boven de klauwen staat het muntjaar 17 / 60.

De massa is 4,27 g en de diameter is 24,4 mm.

Bron:

https://www.egmp-vzw.be/Pdf/online_artikels/Muntkl93A.pdf

https://www.aachen-muenzen.com/st%C3%A4dtische-pr%C3%A4gungen/12-heller/1760/