Iedere amateurarcheoloog heeft al voorwerpen gevonden die niet direct kunnen gedetermineerd worden. In het beste geval kan door de toestand waarin het object zich bevindt de vermoedelijke ouderdom vastgesteld worden, alhoewel voorwerpen die al een tijdje in de grond gezeten hebben ouder kunnen lijken dan ze zijn, een typisch voorbeeld is een munt of een devotiemedaille. Het probleem is dat van zeer oude voorwerpen bijna nooit afbeeldingen gemaakt zijn tenzij sporadisch op schilderijen. De enige manier om tot een goede determinatie te komen is het voorwerp goed te beschrijven, te fotograferen en op een website te plaatsen zodat het ‘wereldwijd’ kan bekeken worden in de hoop dat soortgelijke vondsten tevoorschijn komen en/of een specialist het voorwerp herkent.

PPV 00504

Het bronzen voorwerp heeft 17 ‘tandjes’, maar op een uiteinde is een tandje volledig afgebroken. De tandjes zijn niet allemaal van dezelfde grootte, mogelijk zijn ze langer geweest en zijn ze door sleet gereduceerd. De tandjes staan niet mooi op een rij, er is een lichte ‘knik’ in de rij. Het object heeft een bijzondere vorm, langwerpig trapeziumvormig met een ‘uitsteeksel’ bovenaan. In een bovenhoek werd een rond gaatje voorzien van 2 mm diameter. Eén zijde vertoont sporen van roest. De zijkanten werden unilateraal afgeschuind. Het weegt 24 gram. Afmetingen:  68,4 x 29,2 x 8,5 mm.