De bronstijd wordt ingedeeld in drie periodes:

Vroege bronstijd, 2000 – 1800 voor Chr.

Midden bronstijd, 1800 – 1100 voor Chr.

Late bronstijd, 1100 – 800 voor Chr.

Omdat er in onze regio geen grondstoffen te vinden zijn om brons te maken (90% koper en 10% tin) begint de bronstijd hier pas rond 1.600 voor Christus. Het brons kwam naar België via ruilhandel vanuit Zuid-Engeland, Bretagne en Noordwest-Frankrijk. De meest courante vondsten in onze regio zijn bronzen kokerbijlen. Lanspunten zijn eerder zeldzaam. In Meerhout en in Betekom werden midden 19de eeuw lanspunten uit de bronstijd gevonden met een lengte van respectievelijk 15,5 en 11,1 cm. Omstreeks 1830 werden honderden urnen uit de urnenveldencultuur (late bronstijd) gevonden bij de aanleg van de versterkingen rond Diest. Mogelijk staat de vondst van de lanspunt hiermee in relatie.

PPV  00484

De bronzen lanspunt met mooie groene patina is gebroken en werd gevonden tijdens twee opeenvolgende prospectietochten. Langs één zijde is de lanspunt tamelijk fel gecorrodeerd. Mogelijk werd hij een tijdje blootgesteld aan weer en wind. Langs de andere zijde zijn nog goed de schuur- en slijpsporen te zien. Hij werd ongetwijfeld langs de zijkanten zeer scherp aangeslepen. De huls heeft een diameter van 2,15 cm en loopt kegelvormig door tot in de punt. Van de punt is een stukje afgebroken zodat de originele lanspunt ongeveer 0,5 cm langer was. De huidige lengte is 10,6 cm.  Hij heeft dus een parallel met de lanspunt uit Betekom. Het blad is laurierbladvormig en is in de huidige toestand 3 cm breed. In de huls paste een houten stok van 1,7-1,8 cm dikte. Deze stok werd eerst aangescherpt zodat hij goed in de koker aansloot. Langs de zijkant van de huls zijn twee tegenover elkaar liggende ronde gaatjes voorzien (4 – 4,5 mm) om deze stok goed vast te pinnen met waarschijnlijk een bronzen pin. Het gewicht bedraagt 49 gram. Datering: late bronstijd.