lees alle berichten – alle thema’s

1915. Brieven van de familie Noterman aan frontsoldaat Floris: ‘Hoeveel blauwe boonen hebt gij al om de ooren horen fluiten en hoeveel marmieten met appelsienen hebt ge al door de lucht zien snorren. Zijt ge al eens met flikkerende bajonet op den vijand los gestormd en hebt gij de machiengeweren hunne treurige doodenlied hooren en zien spelen?’

VAR  00154 Brief van Hélène en Albert, zuster en broer van Floris. Zij schrijven dat hun broer Jules gevangen zit in Soltau en dat de burgers van Merksem die gevangen genomen waren terug vrijgelaten werden. Geschreven op een dubbelgeplooid blad van 22,5 x 17,5 cm op...

Bezit de stad Trier het onderkleed (de Heilige Rok) van Jezus?

De Heilige Rok, die bewaard wordt in de dom van Trier, is mogelijk het onderkleed van Jezus, dat hij droeg vóór hij gekruisigd werd. De echtheid is omstreden. De vroegste verwijzing naar het onderkleed dateert uit de 12de eeuw (in de Gesta Treverorum). Volgens deze...