lees alle berichten – alle thema’s

Kleurrijke kralen uit de duistere middeleeuwen

Na de ineenstorting van het  Romeinse rijk kon niet vermeden worden dat grote groepen mensen in de 4de eeuw de Rijn overtrokken en zich vestigden binnen de grenzen. In het begin kregen deze Germanen een bondgenotenstatus waarbij een vergoeding werd betaald om de...

‘De Hel’ zoals Jheronimus Bosch ze zag en schilderde

500 jaar geleden stierf Jeroen Bosch, alias Hiëronymus Bosch en geboren als Jheronimus van Aken. Hij werd bekend als ‘den duvelmakere’, de schepper van duivels. Hij werd omwille van zijn schilderijen zelfs als ‘ketter’ bestempeld. Hij was ook de eerste die ‘sterven’...