Een sluit- of pijlgewicht bestaat uit in elkaar passende bakjes, het buitenste wordt het huis genoemd en heeft een deksel met een scharnier en een sluitbeugel. De kenmerkende eigenschap van een sluitgewicht is dat ieder bakje dubbel zo zwaar is als het daaropvolgende bakje en steeds even zwaar is als de som van alle kleine bakjes die erin passen. Dat betekent bijvoorbeeld dat van een groot sluitgewicht van 32 pond, het omhullende bakje inclusief handvat en sluitwerk 16 pond weegt en alle zich erin bevindende bakjes samen eveneens 16 pond.  Om de totaalsom te doen kloppen bevindt zich in het kleinste bakje de pil,een massief plaatje met het zelfde gewicht als dat bakje. Voor de invoering van het metriek stelsel vindt men sluitgewichten in verschillende eigen standaardmaten. Zo woog 1 pond in Beieren 561,288 gr, in Bremen 498,5 gr, in Frankfurt 467,11 gr in Hamburg 484, 60 gr enz.

VAR 00190

Het huis en de bakjes zijn gemerkt met het wapen van Nürnberg en hun respectievelijk gewicht van 16, 8, 4 en 2 lood, het kleinste bakje weegt 1/2 lood of 2 quent. Het bakje van 1 lood en van 1 quent en 2 x 1/2 quent ontbreken.

Op de bovenkant van het deksel van het sluitgewicht staan volgende merktekens:

·        de hoofdletter ‘B’, deze staat voor het toezichthoudend district Bayern

·        de hoofdletter ‘N’ boven het wapen van Bayern, deze staat voor het eikambt Nürnberg

·        een kleine kelk met open zijkant, dit is het merkteken van een onbekende maker, dit teken kwam ook voor op een sluitgewicht uit 1818

·        het cijfer ‘1’, duidt hier op een totaalgewicht van 1 Weens pond, ook Beiers pond genoemd, = 32 lood

Afmetingen: de hoogte is  43 en de breedte 69 mm.

VAR 00191

De bakjes van het Weens pijlgewicht (8,4, 2 en 1/2 lood) zijn gemerkt met het getal ‘845’ en duiden op het jaar 1845, bakjes en huis horen dus oorspronkelijk niet samen. De gewichtsverhouding  van huis en bakjes stemmen wel overeen.

Op de bovenkant van het deksel van het sluitgewicht staan volgende merktekens:

·        de hoofdletter ‘W’, deze staat voor het toezichthoudend district Wenen

·        een dubbele adelaar, dit staat voor eikambt Wenen

·        het getal ‘829’, duidt op het jaar 1829

·        het cijfer ‘1’, duidt hier op een totaalgewicht van 1 Weens pond, ook Beiers pond genoemd, = 32 Lood

Afmetingen: de hoogte is  43 en de breedte 72 mm.