De cisterciënzerinnenabdij Sint-Bernardsdal te Diest werd rond 1235 gesticht aan de voet van de Kloosterberg. De grond werd afgestaan aan de religieuzen door de heer van Diest. Er resideerden nooit meer dan 15 zusters. In 1507 werd de abdij geplunderd door Franse en Gelderse troepen. De religieuzen konden zich gelukkig op tijd terugtrekken binnen de muren van Diest. In 1578 werd de abdij opnieuw geplunderd en in brand gestoken door terugtrekkende troepen van Willem van Oranje. In 1607 vestigden de cisterciënzerinnen zich definitief binnen de Diestse stadsmuren in een huis in de Beverstraat dat ze via schenking hadden verkregen. Er werd een nieuwe abdij voorzien en een kerk gebouwd. Deze werd in 1679 ingewijd. In 1796 werden de zusters uit hun klooster verdreven door de Franse revolutionairen. De laatste abdis overleed in 1802.

Bron: Jürgen Vanhoutte, Cisterciënzerinnen – Abdij Sint-Bernardsdal, Diest (1235-1796), Leuven 2009

Schnelle of conische drinkbeker

Een schnelle is een hoge conische drinkbeker met een witte tot lichtgele scherf die sporadisch met zoutglazuur werd behandeld. De versiering met een verticaal gevormd drieluik is ook één van de kenmerken. De versiering op de drie luiken kan samenhoren maar elk deel kan ook op zich staan. Verder zijn er boven- en onderaan drie of vier worstvormige banden voorzien. Schnellen  werden niet alleen vervaardigd in Siegburg maar ook in Keulen en Raeren, zelfs met dezelfde versiering. Zij kunnen van elkaar onderscheiden worden door het gebruik van ander soort klei en door de baktechniek. In Siegburg werden zeker schnellen gefabriceerd tussen 1559 en 1595. Fragmenten van Siegburgs steengoed worden regelmatig tijdens prospectieonderzoek gevonden. Zie hiervoor:

http://testavzw.be/de-studie-van-fragmenten-van-siegburgse-schnellen-is-in-onze-regio-nog-een-braakliggend-onderzoeksgebied/

http://testavzw.be/het-eerste-steengoed-werd-gemaakt-in-siegburg/

http://testavzw.be/steengoed-uit-siegburg-drinkschaal-of-deksel-uit-de-periode15de-tot-midden-van-de-16de-eeuw/

Beschrijving van de schnelle

De schnelle werd jaren geleden door Testalid Guy gevonden op het terrein waar de abdij stond. De schnelle lag ter plaatse in stukken alsof er pas een voertuig had overgewalst. Op de schnelle zijn drie samenhangende voorstellingen herkenbaar. Deze zijn van elkaar gescheiden door groeven. De eerste scene verwijst naar de Parabel van de Barmhartige Samaritaan. In het midden en rechts staan de goede werken van Christus op weg naar Jeruzalem. Een klein fragment van een identieke beker (inventarisnummer 85/222.10.1-3) vinden we terug in het boek Siegburger Steinzeug, Landschaftsverband Rheinland, 1987, bladzijde 235 nr. 396. Er staat geschreven dat bij de eerste voorstelling de tekst LV…X staat die ontleend zou zijn aan een houtsnede van Virgil Solis uit 1560 en die verwijst naar het Evangelie volgens Lucas 10: 25-37. In het midden zou de tekst MATT.. staan, die verwijst naar het Evangelie volgens Mattheüs. Op de schnelle van Guy ontbreken deze twee teksten echter. Op het laatste tafereel staat wel een tekst, namelijk LVCA.S die naar het Evangelie volgens Lucas verwijst. De schnelle heeft een tamelijk groot oor dat tot in het midden van de beker reikt. Boven- en onderaan werden 3 worstvormige banden voorzien. De schnelle is 168 mm hoog en heeft onderaan een diameter van 83 en bovenaan 57 mm.