Remaclus was afkomstig van Aquitanië en zoon van een adellijke familie. Volgens de overlevering zou hij een leerling geweest zijn van de heilige Sulpicius van Bourges. Samen met de heilige Eligius van Noyon (Sint-Elooi) stichtte hij, onder impuls van koning Dagobert I, de abdij van Solignac, waar hij in 632 abt werd. Later werd hij bisschop van het bisdom Tongeren met zetel in Maastricht. Sigebert III, Frankische koning van Austrasië en Aquitanië en zoon van Dagobert I, schonk hem in 648 een stuk grond te Stavelot om er een abdij op te richten. Remaclus werd er begraven rond 671/679. Een reliekschrijn uit 1285 bevindt zich in de Sint-Sebastiaankerk te Stavelot. In 2015 kwam een 7de-eeuwse sarcofaag met menselijke botten bij archeologisch onderzoek tevoorschijn op de plek waar de abdijkerk heeft gestaan. Vermoed wordt dat het de overblijfselen zijn van Remaclus.

Remaclus wordt afgebeeld als bisschop met mijter en staf en een wolf aan zijn zijde. Volgens de legende zou een wolf de ezel van Remaclus hebben opgegeten. Als straf moest de wolf de lasten, een mand vol bouwstenen, dragen van de ezel.

VAR 00320

Op de voorzijde van de spitsovale devotiemedaille, gemaakt van een koperlegering, staat binnen een parelomkadering de heilige Remaclus met aureool ten voeten uit op een vlakke bodem waarop enkele grassprieten uitsteken. Hij draagt een mijter en houdt in zijn linkerhand een boek vast en onder zijn arm een kromstaf. Met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. Aan zijn rechterzijde staat een wolf naar rechts met een draagmand volgestouwd met stenen op de rug. De achtergrond is opgevuld met 25 kruisjes. In de legende staat * S * REMACLE * * * PRIEZ POUR NOUS * *. Op de keerzijde, binnen een parelomkadering, knielt de heilige Rochus met hoofddeksel, op zijn rechterknie kijkend naar rechts. Onder zijn rechterarm draagt hij een pelgrimsstok. Hij heft zijn linkerarm smekend naar de hemel. Voor hem ligt een hond naar rechts maar kijkend naar Rochus. De achtergrond is opgevuld met 34 kruisjes. In de legende staat  S . ROCH PRESERVEZ – NOUS DU CHOLERA.

De afmetingen zijn: 35,2 x 16,3 x 1,3 mm.

Zie ook: http://testavzw.be/rochus-beschermde-de-inwoners-van-de-stad-aarschot-tegen-de-pest/

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Remaclus

http://www.heiligen.net/heiligen/09/03/09-03-0675-remaclus.php

https://zepperen.be/bisschop-remaclus/

https://www.luxembourg-belge.be/diffusio/nl/doen-zien/bezoeken/casteel-monument/cugnon/de-kluizenaarswoning-van-saint-remacle-viide-eeuw_TFO10503.php

https://www.1limburg.nl/eeuwenoude-sarcofaag-maastrichtse-bisschop-gevonden

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdijvorstendom_Stavelot-Malmedy

J.-L. Dengis, Numismatique de la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy […], Wetteren 2008, p. 7.