Testalid Marc Briers vond in Ham tijdens een prospectietocht een prachtige gepolijste bijl samen met drie gevleugelde pijlpunten met schachtdoorn. Andere steentijdartefacten werden niet aangetroffen. Dergelijke ensembles komen niet veel voor. Mogelijk is het ensemble afkomstig van een door ploegen verstoord graf. Bijlen als grafgift  zijn bekend vanaf het midden neolithicum. De gevleugelde pijlpunten zijn echter jonger dus vermoedelijk dateert het ensemble uit het einde van het neolithicum/vroege bronstijd en zijn ze dus ongeveer 3000 à 4000 jaar oud. De grootte en de fraaie afwerking van de bijl wijzen mogelijk in de richting van ritueel gebruik en/of als statussymbool. De fraaie pijlpunten kunnen gedateerd worden in de vroege bronstijd.

PPV 00754

De slanke lange driehoekige bijl is bijna volledig symmetrisch gepolijst. De bijl werd gemaakt van tamelijk homogene vleksilex wat laat vermoeden dat de gebruikte grondstof uit de prehistorische vuursteenmijnen van Spiennes afkomstig is. De patina van de bijl is mat/semidoorschijnend. Er zijn nog enkele sporen van de ruwe bekapping aanwezig. Spijtig kwam de snede in aanraking met een ploeg waardoor een klein deeltje verloren is gegaan, ongetwijfeld moet dit brokstuk nog ergens op de akker terug te vinden zijn. De snede is overigs zeer scherp. De boorden werden gefacetteerd. Afmetingen: 220 x 75 x 33 mm.

PPV 00755

Een gevleugelde pijlpunt met schachtdoorn is gemaakt van donkergrijze silex. Hij heeft een doorschijnende patina. De schachtdoorn is deels afgebroken. De pijlpunt is bifaciaal volledig dekkend geretoucheerd. Afmetingen: 30,8 x 20,8 x 4,9 mm.

PPV 00756

Een gevleugelde pijlpunt met schachtdoorn is gemaakt van een afslag wat eerder uitzonderlijk is. De vuursteen heeft een donkergrijze kleur. De pijlpunt heeft een doorschijnende patina. Eén vleugel is beschadigd en ook deze schachtdoorn is afgebroken. De pijlpunt is niet volledig dekkend geretoucheerd. Afmetingen: 27,1 x 20,5 x 4,5 mm.

PPV 00759

Een zeer fraaie gevleugelde pijlpunt is gemaakt van een kling. De dorsale zijde is volledig oppervlakdekkend geretoucheerd. Op het ventrale vlak zijn enkel de boorden geretoucheerd. De pijlpunt heeft uitzonderlijke lange vleugels, helaas is de linkervleugel afgebroken evenals de schachtdoorn. De boorden van de pijlpunt zijn vermoedelijk bewust ‘getand’ gemaakt door de bilaterale retouchering. De pijlpunt uit grijze silex heeft volgende afmetingen: 40 x 18,8 x 3,8 mm.