De devotiemedailles die in Averbode werden uitgereikt door het ‘Aartsbroederschap van O.L.V. van het H. Hart’ hebben zowel Nederlandse als Franse opschriften. In welke oplage ze geslagen werden is onbekend, waarschijnlijk waren dit er vele duizenden. Vermoedelijk werden ze in Frankrijk vervaardigd. Ook over de diversiteit is weinig geweten. Tot op heden zijn 4 types bekend.

Zie ook: http://testavzw.be/een-devotiemedaille-van-de-aarts-broederschap-van-onze-lieve-vrouw-van-het-h-hart-opgericht-in-de-abdijkerk-van-averbode-in-1877/

VAR 00258
Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van een koperlegering, staat in de rand de tekst ‘O. L. V. VAN HET H. HART BID VOOR ONS’. De tekst is geflankeerd door vijfpuntige sterretjes. Onderaan staat ‘AVERBODE’. In het midden staat een gekroonde Maria met gekroond Jezuskind op de linkerarm. De keerzijde is fel afgesleten. Op de keerzijde staat in de rand de tekst ‘HEILIG HART VAN JESUS ONTFERM U ONZER’. De tekst is geflankeerd door kruisjes. Onderaan staat ‘AVERBODE’. In het midden staat de buste van Jezus met een stralend hart in zijn linkerhand, terwijl hij met de rechter wijsvinger naar het hart wijst. Afmetingen: 26,6 x 19,5 x 0,9 mm. Datering: laatste kwart 19de eeuw.

VAR 00259
Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van een koperlegering, staat in de rand de tekst ‘N. D. DU SACRE COEUR PRIEZ POUR NOUS’. De tekst is geflankeerd door klavertjes. Onderaan staat ‘AVERBODE’. In het midden staat een gekroonde Maria op een boog van wolken (?) met gekroond Jezuskind op de linkerarm. De voorzijde is fel afgesleten. Op de keerzijde staat in de rand de tekst ‘COEUR SACRE DE JESUS AYEZ PITIE DE NOUS’. De tekst is geflankeerd door klavertjes. Onderaan staat ‘AVERBODE’. In het midden staat Jezus met een stralend hart ter hoogte van zijn borst. Hij wijst met beide handen naar het hart. Afmetingen: 22,2 x 15,5 x 0,7 mm. Datering: laatste kwart 19de eeuw.

VAR 00307
Op de voorzijde van de kleine devotiemedaille, gemaakt van een vernikkelde koperlegering, staat links in de rand de naam: ‘AVERBODE’. In het midden staat een gekroonde Maria vanaf het middel met Jezuskind op de arm. Op de keerzijde staat Jezus met aureool. Hij heft zijn rechterarm omhoog in een zegenend gebaar en met zijn linkerhand wijst hij naar zijn hart. Afmetingen: 18,3 x 15,5 x 1,8 mm. Datering: eerste helft 20ste eeuw.