In 1688 werd Jan Lodewijk van Elderen (geboren te Tongeren in 1616 en overleden te Luik in 1694) tot prins-bisschop van Luik aangesteld. Het jaar 1691 was een tragisch en rampzalig jaar voor het prinsbisdom Luik. Tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697) raakte het als deel van het Heilige Roomse Rijk, willens nillens betrokken bij de oorlog ondanks het neutraliteitsverdrag van 1689. Het gevolg voor de inwoners was een hogere belasting om de kosten te betalen van het Luikse leger van 6.000 man sterk en de verwoesting en plundering van de regio door de troepen van de Zonnekoning Lodewijk XIV. De stad Luik werd in 1691 grotendeels verwoest door de beschieting gedurende 5 dagen door Franse artillerie en daarenboven geplunderd door de geallieerde Pruisische hulptroepen.

PPV 00854

Op de voorzijde van de koperen oord staat het wapen van de prins-bisschop onder de muts van keurvorst en over een gekruiste kromstaf en zwaard. In de legende staat bovenaan de datum 1691 gevolgd door de tekst IO · LVD · D · G · EP · ET · PRIN · LEO. De letter N is in spiegelschrift gegraveerd. Op de keerzijde staan 5 wapenschilden in kruisvorm afgebeeld: in het midden het wapenschild van Luik en kloksgewijs met de onderzijde naar het midden de wapenschilden van Bouillon, Franchimont, Horn en Loon. De legende begint met een sterretje dat hier moeilijk te herkennen is door de corrosie en dan volgt de tekst DVX · BVL · MAR · FRA · COM · LOS · HOR.

De massa is 3,48 g en de diameter is 23,8 mm.

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Negenjarige_Oorlog_(1688-1697)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Liga_van_Augsburg

https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_beschieting_van_Luik