De kapel werd opgericht in 1639 op initiatief van de weduwe van Jan du Bois, deken van het kapittel van Harelbeke. Tot aan de Franse Revolutie was de kapel een bedevaartsoord. In de 19de eeuw, tot 1883, werd de kapel gebruikt als spin- en weefschool. Nadien werden er erediensten gehouden. Op een houten balk in de kapel staat de tekst ‘ZOEKT HAAR… WANT IN HAAR ZULT GIJ RUSTE VINDEN’. Het oorspronkelijke Mariabeeld werd in 1884 vervangen door een nieuw beeld.

Legende

Volgens de volksoverlevering zou een ridder rond 1600 een belofte gedaan hebben om een kapel te bouwen indien Maria zijn zieke dochtertje zou genezen. Hij vergat echter de belofte. Bij het omhakken van een grote boom kon de boom niet verplaatst worden. Bij het doorzagen van de boom viel er een Mariabeeldje uit, de ridder herinnerde zich de belofte en liet de kapel bouwen.

VAR 00172

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van messing, staat Maria met kind. Het kind bevindt zich aan haar rechterzijde. Beide dragen een aureool. Het kind houdt een onbekend voorwerp vast. Rond het lichaam van Maria is er een stralenkrans, gevormd door korte driehoekjes. Maria staat op een sikkelvormige maan. Op de keerzijde staat in drie regels de horizontale tekst ‘ O. L. V TER RUSTE B. V. O’. Afmetingen: 26,2 x 19,6 x 1,7 mm.