Op de hals van een kruik uit steengoed werd een fries aangebracht waarop drie gezichten, elk in een medaillon, afgebeeld werden. Het middelste gezicht is een fantasiegezicht, mogelijk een leeuw voorstellend, terwijl de twee andere gezichten een menselijk karakter hebben. De gezichten zijn van elkaar gescheiden door een florale versiering. De diameter bedraagt 73 mm en de hoogte van het fragment is 69 mm. Vermoedelijk is het aardewerk in Raeren gemaakt maar het kan ook in Siegburg gemaakt zijn omdat de matrijzen tussen de twee productiecentra soms geruild werden. Er zit een dikke laag zoutglazuur op het fragment. Het oor is afgebroken van de hals. Wat het fragment interessant en bijzonder maakt is het pegellood. Op het pegellood is de letter ‘T’ gestempeld. Het lood werd niet in Raeren aangebracht. Het aanbrengen was specialistenwerk omwille van de harde steengoedscherf.

Wie weet hier meer over?