Om de door bendes geteisterde streek wat veiliger te maken plaatste Elisabeth van Oeteren in 1636 een Mariabeeldje uit pijpaarde, van 18,5 cm lengte in een oude eik op een plaats die nu Kortenbos heet, sinds 1977 een gehucht van Sint-Truiden en voordien van Wijer. In 1637 gaf Elisabeth een kroon aan Maria en het Christuskind. In 1638 werd een kapel opgericht en in 1641 volgde door toedoen van de abdij van Averbode een bedevaartkerk. Sindsdien is Kortenbos een bekend bedevaartoord. In 1873 werd O.L.V. van Kortenbos door de bisschop van Luik uitgeroepen tot ‘Patrones van Limburg’. Wellicht dateert de devotiemedaille uit die tijd. In 1898 werd het Mariabeeld officieel gekroond door paus Leo XIII en daarmee werd de basis gelegd om te bedevaartkerk te verheffen tot basiliek (1936). De norbertijnen van Averbode zijn de bedienaars van de parochie Kortenbos. De ‘eerste’ kroning door Elisabeth van Oeteren is geen echte kroning want een kroning kan slechts gebeuren door iemand die daarvoor bevoegd is. Daarom zijn niet alle Mariabeelden met een kroon op het hoofd ook ‘gekroonde’ Mariabeelden. Elisabeth gaf wellicht een kroon omdat Maria moeder is van Christus, die natuurlijk de opperste koning is of … vereerd wordt als Koningin der hemelen. Het Mariabeeld van Kortenbos kreeg in de loop der tijd, net zoals andere veel vereerde Mariabeelden, meermaals een kroon. Hoe vaak dit in Kortenbos gebeurde is niet geweten.

VAR 00223

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille van messing, staat rondom de tekst ‘SALUS INFIRMORUM’. Onder het woord ‘salus’ staat een zeer klein vlammend hart. In het midden staat een gekroonde en rijkelijk geklede Mariafiguur in driehoekige vorm. Zij heeft een halssnoer in de vorm van een paternoster en draagt een scepter ter hoogte van haar linkerschouder. Boven haar rechterschouder bevindt zich het gekroonde hoofdje van het Christuskind. Op de keerzijde staat rondom de tekst ‘SANCTUAIRE DE CORTENBOSCH’. Onderaan staat een Mariamonogram in de vorm van de letter ‘M’ met bovenaan een kruisteken. In het midden wordt de basiliek van Kortenbos afgebeeld. Afmetingen: ’26,4 x 19 x 0,9 mm. Salus infirmorum betekent ‘gezondheid van de zieken’.