Loden zegels en verzegelingen, ook wel eens lakenloodjes genoemd, worden vaak gevonden door metaaldetectoristen maar blijven een erg verwaarloosd studieobject. Omwille van de grote hoeveelheid nieuw materiaal die het daglicht ziet bestaat de behoefte aan een werk dat hulp biedt bij de identificatie ervan. Recente publicaties in Groot-Brittannië en in Frankrijk schenken minder aandacht aan loden zegels uit de Lage Landen. In de nieuwe publicatie komen loden zegels van Nederland en België veel ruimer aan bod zonder zegels uit andere landen die in onze streken gevonden worden te verwaarlozen.

Omdat loden zegels vaak door plaatselijke autoriteiten aangebracht worden zijn ze erg moeilijk in algemene termen te vatten. Het leek daarom een goed idee te zijn om een brede waaier aan voorbeelden te beschrijven en te tonen. Daarbij worden bijna 1.900 zegels van verschillende steden en hun varianten voornamelijk uit de periode van de 15de tot de 18de eeuw beknopt beschreven en afgebeeld. Er worden een 500-tal zegels uit Nederland en een 200-tal uit België behandeld.

Aangezien er in de Lage Landen ook zegels uit andere landen worden gevonden zijn tevens zegels uit Duitsland (ca. 170), Frankrijk (ca. 500), Groot-Brittannië (ca. 250) en enkele andere landen waarmee onze streken minder handelscontacten hadden zoals Polen (ca. 120), Spanje (ca. 50) enz. opgenomen.

Het geheel wordt voorafgegaan door een beknopte inleiding waarin de geschiedenis van het gebruik van loden zegels in het algemeen onderzocht wordt en waarin de meest voorkomende types vanuit technisch oogpunt beschreven worden. Indices maken het gebruik van de publicaties makkelijker.

Eerste hulp bestaat uit een deel tekst van circa 450 pagina’s en een deel afbeeldingen van circa 550 pagina’s. Beide delen kunnen niet afzonderlijk worden verkregen.

Eerste hulp is een gezamenlijke uitgave van Limburgse Studies in Wijer (België) en Stichting Uitgeverij Clinkaert in Voorburg (Nederland). Tot eind 2019 kosten beide delen samen € 100,- verzending NIET  inbegrepen. Nadien wordt de prijs € 150,-.

Geïnteresseerden houden er best rekening mee dat de oplage beperkt is.

Bestellen voor levering in Nederland

Bestellen voor levering in Nederland kan het beste via Uitgeverij Clinkaert, p/a Laan van Nieuw Oosteinde 104a, 2274 EK Voorburg of via bestellen@clinkaert.nl

Bestellen voor levering in België

Bestellen voor levering in België kan het beste via Limburgse Studies, p/a Rijksarchief, Bampslaan 4, 3500 HASSELT (België) of via de auteur raf.van.laere@pandora.be