In 1423 streden Rudolf van Diepholt en Zweder van Culemborg om de vrijgekomen bisschopszetel van Utrecht, respectievelijk gesteund door de Lichtenbergerfamilie (adel) en de Lockhorstenfamilie (adel en ambachten). Paus Martinus V benoemde in 1424 hierop diplomatisch een andere kandidaat die zich echter terugtrok waarop de paus in 1425 Zweder benoemde. Deze werd al in 1426 uit Utrecht verjaagd door de Lichtenbergers waarop Rudolf in de ban werd geslagen. De strijd tussen beide partijen ging gepaard met gevechten, moorden en plunderingen. In 1433 benoemde de nieuwe paus Eugenius IV Rudolf uiteindelijk toch tot bisschop. Zweder overleed in hetzelfde jaar maar Walraven van Meurs wierp zich op als tegenkandidaat tot 1448 toen ook Rudolf verdreven werd door de stadsbewoners. Rudolf keerde gewapenderhand terug in 1449 en bleef de bisschopszetel bezetten tot aan zijn dood in 1455. Rudolf was dus met vallen en opstaan bisschop van Utrecht in de periode 1423-1455 en liet in die hoedanigheid munten slaan.

Onder zijn regering werden in Utrecht voor de eerste maal zogenaamde postulaatguldens geslagen. Dit werd de algemene benaming voor gouden munten van een laag goudgehalte met op de voorzijde een staande heilige, in het geval van Utrecht St. Martinus, en op de keerzijde het wapen van de kerkvorst in een driepas. Ook in het prinsbisdom Luik werden dergelijke postulaatguldens geslagen onder meer door Jan van Heinsberg, Lodewijk van Bourbon, Jan van Horn en Everard van der Mark.

PPV 00874

Op de voorzijde van het muntgewicht, gemaakt van een koperlegering, staat binnen een dubbelle driepas, een kabelcirkel en een cirkel het gewafelde wapenschild van het Sticht Utrecht (wit kruis op rode achtergrond) met het wapen van Rudolf van Diepholt als hartschild. Dit doorsneden wapenschild toont normaal bovenaan een gaande leeuw en onderaan een adelaar met gespreide vleugels die hier echter achterwege is gelaten. Op de keerzijde in de rechterbovenhoek een klop in de vorm van een wapenschild met het handje van Antwerpen. In het midden enkele vage resten van het gietprocédé of van een figuur en/of letters. Datering 15de/16de eeuw.

De afmetingen zijn: 15,7 x 14,5 x 1,2 mm en de massa is 2,64 g

Bronnen:

https://www.centraalmuseum.nl/nl/collectie/3880-postulaatgulden-bisschop-rudolf-van-diepholt-1433-1455-anoniem-utrechts

http://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index.php?title=Postulaatgulden

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_van_Diepholt

https://www.stadvollenhove.nl/index.php/personen/79-rudolf-van-diepholt-bisschop-van-utrecht-1423-1455

https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechts_Schisma_(15e_eeuw)