Als hoofdafbeelding voor de nobel en de rozennobel wordt een schip gebruikt. De muntgewichten die gebruikt worden voor het wegen van de rozennobel hebben allen een roos op de romp staan om het onderscheid te maken met de gewone nobel. De roos is een Tudorroos die samengesteld werd na de Rozenoorlogen (1455-1485). Het huis Lancaster en het huis York vochten toen een oorlog uit om het koningschap van Engeland. Beide partijen gebruikten een roos, de ene een rode de andere een witte roos, als symbool. Door het huwelijk van Hendrik VII (Lancaster) met Elizabeth van York versmolten de twee huizen waarna de Tudorroos ontstond, een rode roos met een wit hart. Hoe gemakkelijk soms een oorlog kan beëindigd worden.

PPV 00853

Op de voorzijde van het muntgewicht, gemaakt van een koperlegering, staat binnen een parelcirkel een schip afgebeeld met tuigage en met aan de voor- en achterzijde een ‘kasteel’, dit is een versterkt verhoogd bouwsel, zoals dat op laatmiddeleeuwse schepen, kraken en koggen, werd voorzien. De mast staat in het midden met bovenaan een kraaiennest waarop een vlag met 2 wimpels wappert. Links naast het kraaiennest staat een grote letter R verwijzend naar het type gouden munt de Ryal of Rose Noble. In het midden onderaan staat een grote roos op de romp van het schip. Deze roos stond op de gouden munt op dezelfde wijze afgebeeld als op het muntgewicht. Op de keerzijde staat binnen een parelcirkel en binnen een tulp/stipversiering een hand geflankeerd door de letters K/I. Deze Antwerpse muntgewichtmaker is onbekend. Onder de hand staat een zespuntige ster.

De massa is 3,31 g wat overeenkomt met de massa van een halve ryal. De afmetingen zijn 15,5 x 15,3 x 2,4 mm.

Zie ook: http://testavzw.be/muntgewicht-met-handje-van-antwerpen-uit-de-17de-eeuw-gemaakt-door-peeter-herck-ii/

Bron:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rozenoorlogen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tudorroos