De oude Nederlandse naam voor de Engelse angel luidt ‘angelot’. Deze gouden munt was erg populair in onze streken en werd op verschillende plaatsen nagebootst onder meer door de abdissen van Thorn. Zoals de naam al laat vermoeden staat er een engel op afgebeeld. Dezelfde afbeelding komt ook terug op de muntgewichten. In dit geval is het de aartsengel Michaël die vrijwel steeds wordt afgebeeld met zwaard of lans terwijl hij een draak of de duivel doodt. In de Bijbelse Openbaring van Johannes wordt een apocalyptisch visioen beschreven: ‘Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer.’

De meest bekende bedevaartsoorden die naar hem vernoemd werden, zijn de eilanden Mont Saint-Michel op de grens tussen Normandië en Bretagne en St. Michael’s Mount in Cornwall.

PPV 00843

Op de voorzijde van het muntgewicht, gemaakt van een koperlegering, staat binnen een deels bewaarde parelcirkel in het midden de aartsengel Michaël met aureool ten voeten uit. Het aangezicht is deels geschonden. Onderaan ligt een draak in profiel op zijn rug met krullende staart en met het hoofd, met uitgestoken tong, aan de rechterzijde. Twee klauwen steken in de lucht. Michaël doorboort met zijn lans die getopt is door een kruis en die hij met beide handen vasthoudt, het hoofd van de draak. Enkel de linker engelenvleugel werd afgebeeld. Op de keerzijde staat, binnen een deels bewaarde bladerkrans, die onderaan gesloten wordt door een kruisteken, een hand getopt door een vuurslag en geflankeerd door het jaartal 16 / 04 en de initialen van de Antwerpse muntgewichtmaker Cornelis Janssen C / I.

De massa is 1,75 g, terwijl de massa van de munt 2,56 g was. De afmetingen zijn 15 x 15 x 1,5 mm.

Zie ook:

http://testavzw.be/muntgewicht-met-handje-van-antwerpen-uit-de-16de-eeuw-gemaakt-door-cornelis-janssen/

Bron:

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wie-is-de-aartsengel-michael

A. Pol, Noord-Nederlandse muntgewichten. In: Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 76, 1989