Op de voorzijde van dit bronzen muntgewicht staat een krukkenkruis, een soort van gevoet kruis, in een vierpas met op de insnoeringen een op een klaverblad gelijkende versiering. Het geheel is omsloten door een parelcirkel. De keerzijde is blank zodat de plaats waar het gemaakt werd, niet kan achterhaald worden. De massa bedraagt 26,31 g en benadert dus de massa van een Spaanse gouden 8 escudo. Het muntgewicht heeft de vorm van een afgeknotte piramide zodat het makkelijk uit het muntgewichtendoosje kan genomen worden. De afmetingen zijn: 19,2 x 18,5 x 11,2 mm.

De escudo dankt zijn naam aan het schild dat op de voorzijde van deze Spaanse gouden munt afgebeeld wordt. Op de keerzijde staat een al even typisch krukkenkruis. Escudos worden voor het eerst te Barcelona aangemunt in 1535 om de militaire expeditie van keizer Karel naar Tunesië te financieren. De munt blijft met aangepaste beeldenaar in gebruik tot in de 18de eeuw. De escudo weegt 3,38 g en bevat aanvankelijk 3,09 g goud maar vanaf 1684 slechts 3,03 g. Filips II laat voor het eerst dubbele escudos slaan die aanvankelijk 6,2 g goud bevatten maar vanaf 1786 slechts 5,92 g. De dubbele escudos worden pas echt populair als in Frankrijk vanaf 1641 louis d’or geslagen worden met hetzelfde gewicht. Beide munten zijn vooral bekend onder de naam pistole, een naam die waarschijnlijk afgeleid is van piastra dat metalen plaatje betekent. Verschillende Europese vorsten slaan in de loop der tijd hun eigen pistolen. In de loop der eeuwen worden in Spanje zowel enkele (1535-1824), dubbele (1566-1821; 6,76 g), viervoudige (1566-1821; 13,52 g) als achtvoudige (1610-1824; 27,04 g) escudos geslagen. De achtvoudige escudo wordt ook wel onza genoemd of dubloen hoewel die uitdrukking ook voor de dubbele escudo gebruikt wordt.