Muntgewichten kunnen geïdentificeerd worden door de munten waarvoor ze bedoeld zijn op te sporen aan de hand van de afbeeldingen die erop afgebeeld zijn. De massa van de muntgewichten speelt ook een belangrijke rol bij de identificatie. Op dit exemplaar staat een lelie afgebeeld. De op een klavertje lijkende punten links en rechts van de bloembladen stellen de meeldraden voor. Deze afbeelding van een lelie, die in feite waarschijnlijk een iris is, met meeldraden is typisch voor gouden florijnen die voor het eerst in 1253 in Firenze (Florence) geslagen werden en die een massa hadden van 3,54 g. Dezelfde lelie komt ook voor op imitaties zoals de Brabantse florijnen of guldens geslagen door Wenceslas I (1353-1383) en de Vlaamse guldens van Lodewijk I van Nevers (1322-1346). De grote populariteit van deze gouden munten heeft ook taalkundige gevolgen gehad. De Nederlandse gulden (= gulden / gouden munt) werd tot aan de invoering van de euro fl. (= florenus / florijn) afgekort.

Beschrijving van het muntgewicht

Op de voorzijde staat een heraldische lelie omsloten door een dubbele cirkel. Links en rechts boven de onderste krullende bladen zijn drie stippen op een ‘steeltje’ zichtbaar. Op de keerzijde staat een min of meer rechthoekige klop (ca. 4,4 x 3,9 mm) met een leeuw. Op enkele muntgewichtjes, zie bv. http://www.muntgewicht.nl/Afbeeldingen_verkoper/Gent_onbekend_1_muntgewichten.pdf heeft de rechthoekige klop met leeuw een schildvorm waardoor duidelijk wordt dat het niet om een gaande maar wel om een klauwende leeuw gaat. Hierdoor kan het muntgewicht toegewezen worden aan Gent. Het muntgewicht heeft door zijn lange verblijf in de bodem heel wat aan massa verloren want de massa bedraagt nu nog slechts 2,98 g. De afmetingen zijn 14,9 mm x 14,9 mm x 1,8 mm.

Bron:

Gouden florijn – Wikipedia