Een muntgewicht in een vergaande corrosietoestand determineren is moeilijk behalve als er zichtbare specifieke kenmerken aanwezig zijn. In het geval van dit muntgewicht is het kenmerk de opvallende globe met kruis in de linkerhand van een figuur, die in het midden van een boot staat. In de rechterhand houdt de figuur een zwaard omhoog. Eveneens specifiek aan dit muntgewicht is de mast van de boot die rechts naast de figuur staat, ook het zeil wordt rechts weergegeven. Bij andere muntgewichten met afbeeldingen van boten staat de mast centraal. Er zijn maar enkele munten met deze configuratie  bekend, namelijk de Bourgondische nobel en halve nobel van Filips de Schone uit 1488. De massa van het muntgewicht is dan bepalend: 2,77 g, het is dus een halve nobel, de normale massa hiervan is 3,4 g, ook wel ‘schuitken’ genoemd naar de boot (schuit) die op de munt staat. Als we een schuitken bekijken (Van Hout, H 96, bladzijde 354) dan vallen de ‘X-en’ op de voorsteven van de boot op. Ook de doorlopende gebogen planken van de boot zijn identiek aan het muntgewicht, evenals de golven onder de boot. De keerzijde van het muntgewicht verwijst naar de plaats waar het muntgewicht vervaardigd werd. De hand omsloten door een cirkel gevormd door aaneengesloten kruisjes en omsloten door een tweede cirkel met op de vier kompaspunten telkens een vierblad, waartussen een kruisje staat, verwijst naar Antwerpen. De afmetingen van het muntgewicht zijn: 14,4 x 14,4 x 1,8 mm.

Schuitken

Op het schip staat keizer Maximiliaan van Oostenrijk, volgens Dieudonné, Manuel des poids monétaires, Paris 1925 die spreekt over een (halve) Vlaamse nobel. Dat het gaat om een keizer en niet om een koning kan afgeleid worden uit de globus. Maximiliaan van Oostenrijk, keizer van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie, was voogd van zijn zoon Filips de Schone minderjarig na de dood van zijn echtgenote Maria van Bourgondië. Hij trad op als regent tot 1494 toen zoon Filips (22 juni 1478 – 25 september 1506) meerderjarig verklaard werd. Dergelijke halve nobels, ook wel schuitkens genoemd, werden onder meer geslagen in Mechelen, Gelre en Holland.