Het muntgewicht werd gemaakt door Peeter Herck II, zoon van Peeter Herck I. Hij is geboren op 28 maart 1619 en huwde met Gertrudis van Hasseldt. Hij was in Antwerpen actief tussen 1643 en 1667.

Een rozennobel

Er zijn verschillende soorten nobels waarvan de belangrijkste: nobels, henricusnobels en rozennobels. Die laatste zijn te herkennen aan de roos die op het schip staat net zoals op dit muntgewicht. De nobel werd voor het eerst geslagen in 1344 door Edward III met een gehalte van 0,995 en een theoretisch gewicht van 8,86 g. In 1351 werd het gewicht verlaagd tot 7,78 g. In 1412 werd het gewicht opnieuw verlaagd, ditmaal tot 7 g en kreeg de munt de naam henricusnobel. In 1465 voerde Edward IV een nieuw type in: de rozennobel, in het Engels ‘ryal’ met een theoretisch gewicht van 7,8 g en een gehalte van 0,958. In Engeland werden rozennobels geslagen tot onder de regering van James I. De Engelse nobel werd vanaf 1388 veel nagebootst in de Nederlanden onder meer in Vlaanderen en Gelre. Later werden regionale varianten uitgegeven zoals de Bourgondische nobel die in 1487 te Dordrecht geslagen werd met een gewicht van 7,41 g en de Gentse nobel die in 1581 geslagen werd. Daarnaast zijn er talloze imitaties geslagen die nauwelijks van de originelen te onderscheiden zijn en waarvan de juiste oorsprong moeilijk of niet te achterhalen is. Ook de rozennobels werden nagebootst onder meer in de Verenigde Provincies. Vermits het gewichtje een massa heeft van  3,31 g zou het moeten gediend hebben voor halve rozennobels die door Edward IV geslagen werden. Het is niet uitzonderlijk muntgewichten te vinden voor munten waarvan wij nu aannemen dat ze slechts zelden in omloop waren.

PPV 00576

Muntgewicht voor een kwart rozennobel. Op de voorzijde staat, binnen een parelcirkel, een gestileerd schip met op de romp een roos. Bovenaan links staat de letter ‘R’.  Op de keerzijde staat in het midden een hamer getopt door een kroon met erboven een vuurijzer, onder de hamer staat een handje. De hamer is geflankeerd door het jaartal 16 / 55, de hand door de initialen P / H. Het gewicht bedraagt 3,31 g. Afmetingen: 16,1 x 16,1 x 2 mm.