Een mondharp bestaat uit een beugel waarvan de uiteinden zo gemaakt werden dat ze naast elkaar lopen. In het midden van de beugel vertrekt een zeer dun plat plaatje (tong) dat tussen de uiteinden van de beugel loopt zonder deze te raken. Dit plaatje is soepel als een snaar en is op het uiteinde onder een bepaalde hoek gebogen.

Mondharpen werden vroeger van ijzer of van messing gemaakt. De mondharpen van messing zijn iets kleiner en hebben gewoonlijk een ronde beugel. Meestal worden deze mondharpen in de bodem aangetroffen omdat mondharpen van ijzer dikwijls zijn opgeroest. Bij de mondharpen van messing is de tong nog zelden aanwezig, deze was eveneens van ijzer gemaakt. Mondharpen zijn bekend sinds de 13de eeuw. Het was een veelvoorkomend instrument. Het instrument wordt ook ‘Jodenharp’ genoemd en wordt nog steeds bespeeld.

Muziek

De uiteinden van de mondharp worden tussen de voortanden geklemd zonder er kracht op te zetten zodat de snaar (tong) vrij kan bewegen. De lippen worden er vervolgens over geplaatst. Met de linkerduim, -wijsvinger en –middenvinger wordt de beugel vastgehouden. Met de rechtermiddenvinger en –wijsvinger wordt het uiteinde van de snaar (dat uit de mond steekt) bespeeld. De snaar kan naar achter (in de mond) of naar voren bewogen worden. De klanken zijn afhankelijk van de mate van het trillen en de grootte van de klankkast (mond). Ook de ademhaling en de positie van de ‘echte’ tong zorgen voor andere klanken. Het geluid lijkt op de primitieve Australische muziek.

PPV 00322

De kleine mondharp is gemaakt van messing. In het midden van de beugel is nog een restant van de ijzeren tong bewaard gebleven ( breedte 1,6 mm). Deze tong werd bevestigd door een uitsparing te maken in de beugel waarin de tong precies paste. Afmetingen: 34,4 x 25,8 x 3,9 mm. Datering: onbekend.

PPV 00545

De kleine mondharp is gemaakt van messing. De tong bleef niet bewaard. Deze tong werd bevestigd door een uitsparing te maken in de beugel waarin de tong precies paste. Afmetingen: 38,8 x 24,9 x 3,6 mm. Datering: onbekend.