Het bronzen Oorlogskruis werd toegekend door de besluitwet van 25 oktober 1915 om de dapperheid te vereren. Militairen konden voor een daad van moed tegenover de vijand een Oorlogskruis krijgen. Ook louter overleven aan het front gedurende minstens 3 jaar gaf recht op een Oorlogskruis. Na de oorlog werden de voorwaarden door nieuwe wetgeving versoepeld. Vrijwilligers ouder dan 40 of jonger dan 16 jaar die minstens 18 maanden actief waren in een gevechtseenheid kregen eveneens een Oorlogskruis. Ook militairen die omwille van verwondingen op inactief werden geplaatst kregen het Oorlogskruis. Op het lint konden een aantal emblemen aangebracht worden, voor een ‘vermelding’ kreeg de militair een bronzen palm met de letter ‘A’ (van Albert I). Vijf vermeldingen werden omgezet in een zilveren palm en vijf zilveren in een gouden palm. Het grote kruis hangt onder een kroon. Op deze kroon staat een kleine globe met een kruisje. Op de voorzijde van het grote kruis staat in het midden een klimmende leeuw in een medaillon. Tussen de armen van het kruis staan twee gekruiste zwaarden. Op de keerzijde staat in het medaillon de letter ‘A’. Het lint is rood met vijf fijne verticale groene strepen. Na 1952 kon geen aanvraag meer gedaan worden om een Oorlogskruis 1914-1918 te ontvangen. De reversknoop heeft dezelfde figuratie als het Oorlogskruis maar mist de kroon.

De bronzen Overwinningsmedaille werd uitgereikt aan de militairen die dienst deden in het Belgische leger tussen 1 augustus 1914 en 11 november 1918. De medaille werd ingesteld op 15 juli 1919. Op de voorzijde is de overwinningsgodin ‘Victoria’ vrijwel naakt afgebeeld met uitgespreide vleugels en staande op een wereldbol. In haar linkerhand houdt ze een lauwerkrans, in haar rechterhand een zwaard en een lauwerkrans. De keerzijde toont, binnen een lauwerkrans, het Belgische wapen en omheen de rand staat de tweetalige tekst ‘LA  GRANDE  GUERRE  POUR  LA  CIVILISATION   DE GROOTE  OORLOG  TOT DE  BESCHAVING’. Het lint is van het ‘regenboogtype’ dat door alle geallieerden voor deze medaille werd gebruikt.

De Herinneringsmedaille werd toegekend aan de militairen die voldeden aan de criteria voor de Overwinningsmedaille. Deze bronzen min of meer driehoekige medaille werd ingesteld op 21 juli 1919. De voorzijde van de medaille toont in een cirkel het gehelmde hoofd van een soldaat. De helm is versierd met een lauwertak. In de onderste hoeken van de medaille staan de jaartallen ‘1914’ en ‘1918’. Boven het soldatenhoofd staat een klimmende leeuw, links omgeven door een eikenlooftak en rechts door een lauwertak. De keerzijde heeft een tweetalige tekst, onder een koningskroon geflankeerd door dezelfde takken: ‘MEDAILLE  COMMEMORATIVE  DE LA  CAMPAGNE   1914-1918   HERDENKINGS   MEDAILLE   VAN DEN  VELDTOCHT’. Het lint heeft 3 brede verticale banden, de buitenste hebben een rode kleur, de band in het midden heeft een gele kleur. De banden zijn van elkaar gescheiden door een fijne zwarte streep.

Het monument met de namen van de gesneuvelde helden staat op het marktplein. Op het monument staat een verguld beeld van St. Martinus.