Medailles uit de 19de eeuw van de Notre Dame van Halle werden reeds behandeld.

http://testavzw.be/de-zwarte-madonna-van-halle-geeft-jezus-de-borst/

Tijdens prospectietochten vinden de Testaleden frequent oudere devotiemedailles. De Koninklijke Bibliotheek bezit een grote verzameling oude (tot het jaar 1800)  devotiemedailles van verschillende bedevaartsoorden waaronder Scherpenheuvel en Halle.

http://www.kbr.be/collections/medailles/medailles_nl.html

PPV 00325

Op de voorzijde van de kleine ovale zilveren devotiemedaille staat in de rand de tekst: ‘. NRE DAME . DE . HAL .’. Deze tekst wordt onderaan, links en rechts, geflankeerd door een krulversiering. In het midden werd een staande en ongekroonde Maria afgebeeld die in haar linkerarm het Jezuskind vasthoudt. Met haar rechterhand houdt ze de benen van het Jezuskind vast. Onderaan deze afbeelding staan drie verticale streepjes. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘. SALVATOR . MUNDI .’. In het midden werd een staande (of zittende?) zegenende Christusfiguur afgebeeld met een stralenkrans rond zijn hoofd. In zijn linkerhand, die op zijn schoot ligt, houdt hij een voorwerp, vermoedelijk een bol. Het draagoog is afgebroken. Afmetingen: 17 x 13 x 1,3 mm.

PPV 00326

Op de voorzijde van de kleine ovale zilveren devotiemedaille werd in het midden een gestileerde gekroonde Maria afgebeeld met ter hoogte van haar linkerborst het, eveneens gestileerde, Jezuskind. Ze draagt een wijde versierde mantel. Links en rechts van haar hoofd staat een zespuntige ster. Onderaan staat het woord ‘HAL’. Op de keerzijde werd een staande en zegenende Christusfiguur afgebeeld. Ter hoogte van zijn linkerschouder bevindt zich een bol waarop een kruis staat. Boven zijn hoofd staat een klein horizontaal streepje. Het draagoog is afgebroken. Afmetingen: 13,6 x 12,2 x 1,5 mm.

PPV 00327

De ovale zilveren devotiemedaille is slechts voor ongeveer de helft bewaard. Het bovenste deel is afgebroken. Op de voorzijde staat Christus aan het kruis, geflankeerd door Maria en Johannes. Enkel Maria is volledig bewaard. Het geheel is omsloten door een dubbele sierrand. De binnenste is een lijnovaal en de buitenste een aaneenschakeling van schuin geplaatste kleine puntovaaltjes. Op de keerzijde staat een onduidelijke voorstelling binnen een rechthoek met onderaan de tekst ‘DEHAL’. Het geheel is omsloten door dezelfde sierrand als op de voorzijde. Afmetingen van het restant: 16x 17,5 x 1 mm.