De Derde Franciscaanse Orde (Tiers-Ordre), ook wel orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) genoemd, wordt gevormd door niet-gewijde gelovigen met een job en/of gezin die regelmatig samenkomen om hun geloof en onderlinge verbondenheid te versterken. De Derde Orde is geïnspireerd door de ‘Brief aan de Gelovigen’ die Franciscus van Assisi in 1221 schreef. De Derde Orde werd in 1289 gevormd. De leden verplichten zich volgens de evangelische principes te leven, regelmatig te bidden, aan liefdadigheid te doen en geen wapens te dragen.

VAR 00225

Op de voorzijde van de zeer grote koperen ledenmedaille staat bovenaan, binnen een parelovaal, de tekst ‘TIERS-ORDRE DE ST FRANÇOIS’ en onderaan ‘FRATERNITÉ DE NANCY’. Links, rechts en onderaan staat een kruisje in het randschrift. Binnen een lijnovaal staat een embleem samengesteld uit drie wapenschilden en omsloten door een touw. Het geheel is getopt door een stralende doornenkroon en onderaan zijn drie spijkers afgebeeld. Beide verwijzen naar de passiewerktuigen van Christus. Links prijkt het gekroonde wapenschild van de Franse koningen en rechts een niet geïdentificeerd gekroond wapenschild, over beide het franciscaans wapenschild. Op de keerzijde staat rondom, binnen een parelovaal, de tekst ‘ST FRANCOIS D’ ASSISE PRIEZ POUR NOUS’. In het midden staat een beeld van de heilige Franciscus voluit afgebeeld op een voetstuk. In zijn rechterhand, die hij voor zijn borst houdt, draagt hij een kruisbeeld. In zijn linkerhand houdt hij een open boek vast. Het geheel staat tegen een achtergrond van sterretjes. Afmetingen: 54,7 x 32,7 x 3,9 mm.