De gebroeders Paul en Frantz WITTOUCK bezaten in de gemeente Wantze al een suikerfabriek, die ze in 1886 hadden gekocht. In 1894 kochten ze ook de suikerfabriek van Tienen van de familie Vinckenbosch die het bedrijf al drie generaties in handen had. Het werd in 1836 opgericht in het gehucht Grimde. De broers voegden de twee fabrieken samen. Het bedrijf was al een naamloze vennootschap sedert 1887. Het bedrijf breidde verder uit door de concurrentie in de regio over te nemen. De Tiense Suikerraffinaderij behoort sinds 1989 tot de Duitse groep ‘Südzucker’. Van deze ‘suikerfabriek’ zijn een aantal verzegelloodjes bekend. De datering is niet problematisch omdat het jaar, en soms zelfs de dag en de maand, op het loodje staat. Helaas zijn de loodjes zeer slecht leesbaar. Het aanbrengen van dag, maand en jaar op verpakkingen van suiker lijkt vreemd. Mogelijk werden deze zegels gebruikt voor melasse dat ook als veevoer gebruikt werd en makkelijker vatbaar is voor bederf dan suiker. Melasse is een stroopachtig bijproduct van de productie van suiker uit suikerbieten. Dit zou ook kunnen verklaren waarom de loodjes op de akkers te vinden zijn.

De loodjes van de ‘Raffinerie Tirlemontoise’

Er zijn twee types bekend. Op de voorzijde van het eerste loodje staat in de rand binnen een kabelcirkel de tekst ‘RAFFINERIE TIRLEMONTOISE’ gevolgd door een zespuntig sterretje of een vijfbladig bloempje. In het midden staat binnen een kleine lijncirkel het jaartal. Bij de gevonden loodjes is dit het jaartal 1910 en 1911. Op de keerzijde staat bovenaan ‘TIRLEMONT’ en onderaan  de naam van een maand. Binnen een kleine lijncirkel staat een cijfer, in deze gevallen het cijfer 3, 9,19 en 28. Mogelijk betreft het hier de dag. Op de voorzijde van het tweede loodje staat in de rand binnen een kabelcirkel de tekst ‘RAFFINERIE TIRLEMONTOISE’, gevolgd door een stip. In het midden staat een zespuntig sterretje. Op de keerzijde staat in de rand binnen een kabelcirkel de tekst ‘TIRLEMONT BELGIQUE’. In het midden staat een zespuntig sterretje.

PPV 00667

Op de voorzijde van het verzegellood staat in de rand binnen een kabelcirkel de tekst ‘.AFFIN….   …..MO..OISE’. Daarna volgt een zespuntig sterretje. In het midden staat binnen een kleine lijncirkel het jaartal ‘1911’. Op de keerzijde staat bovenaan ‘TIR…ONT’ en onderaan ‘JANVIER’. In het midden staat binnen een kleine lijncirkel een onduidelijke figuur, mogelijk het cijfer ‘9’.

PPV 00668

Op de voorzijde van het verzegellood staat in de rand binnen een kabelcirkel de tekst ‘RAFFI…IE   TI…MO…ISE’. Onderaan staat een vijfbladig bloempje. In het midden staat binnen een kleine lijncirkel het deels leesbaar jaartal ’19..’. Op de keerzijde staat bovenaan ‘…EMON.’ en onderaan ‘.ANVIER’. In het midden staat binnen een kleine lijncirkel het cijfer ‘3’.

PPV 00669

Op de voorzijde van het verzegellood staat in de rand de tekst ‘….IN….   ………….’. In het midden staat binnen een kleine lijncirkel het jaartal ‘1911’. Op de keerzijde staat bovenaan ‘….LEMO..’ en onderaan ‘.OUT’. Mogelijk is dit de maand augustus. In het midden staat binnen een kleine lijncirkel het cijfer ‘28’.

PPV 00670

Op de voorzijde van het verzegellood staat in de rand binnen een kabelcirkel de tekst ‘..FFINE…   TIRL…O……’. In het midden staat binnen een kleine lijncirkel het jaartal ‘1910’. Op de keerzijde staat bovenaan ‘T..LEM.NT’. Welke maand eventueel onderaan stond is niet meer te lezen. In het midden staat binnen een kleine lijncirkel het cijfer ‘19’.

PPV 00687

Op de voorzijde van het loodje staat in de rand binnen een kabelcirkel de tekst ‘RA…..RIE TIRLEM……E’, gevolgd door een stip. Op de keerzijde staat in de rand binnen een kabelcirkel de tekst ‘T…….. BELGIQUE’.

PPV 00728

Op de voorzijde van het loodje staat in de rand binnen een kabelcirkel de tekst ‘RAFFINERIE TIRLEMONTOISE’, gevolgd door een stip. Op de keerzijde staat in de rand binnen een kabelcirkel de tekst ‘TIRLE…T BELGIQUE’.

PPV 00729

Op de voorzijde van het loodje staat in de rand binnen een kabelcirkel de tekst ‘.AFFINERIE TIRLEMONT….’. In het midden staat een zespuntig sterretje. Op de keerzijde staat in de rand binnen een kabelcirkel de tekst ‘TIRLEMONT BELGIQUE’. In het midden staat een zespuntig sterretje.