De kruisjes met achteraan de tekst ‘Souvenir de (la) mission’ zijn een herinnering aan een bijgewoonde volksmissie. Gedurende enkele dagen tot zelfs twee weken preekte een bezoekende priester, meestal een pater van een bedelorde zoals de minderbroeders of dominicanen, met veel vuur in een dorp om op die manier de kennis van het katholieke geloof op te krikken en de bewoners ertoe aan te zetten om te biechten. Deze volksmissies gebeurden op vraag van de plaatselijke pastoor wanneer de routine van biechten en ter communie gaan te wensen overliet en de godsdienstbedrijvigheid terug op gang moest getrokken worden, dus een hernieuwende propaganda. De sociale druk om deze volksmissies bij te wonen was zeer hoog. Tot ver in de 20ste eeuw vonden deze missies plaats. Als aandenken werd een kruisje aangeboden die de parochianen blijvend moest herinneren aan de volksmissie en als bewijs van deelname.

Het woord ‘mission’ heeft dus niets te maken met missionarissen of zendelingen in overzeese gebieden zoals we die kennen van de prachtige film The Mission uit 1986 waarin Robert de Niro de hoofdrol vertolkte en Ennio Morricone de muziek componeerde.

Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Mission_(1986)

PPV 00876

Het dunne kruisje is licht geplooid. Het werd gemaakt van een koperlegering. De gekruisigde Jezusfiguur is niet meer aanwezig, er zijn onderaan en rechts nog sporen te zien van de bevestiging van het lichaam van Jezus. Op de uiteinden is het kruisje versierd met bloemgelijkende figuren. Een draagoog is aanwezig. Het snijpunt van de twee balken is een cirkel waarboven vermoedelijk het woord INRI stond. Het onderste deel van de verticale balk is aan de zijkanten versierd met korte horizontale streepjes. Op de keerzijde staat  op de verticale balk en naar links ] OU [  ] ION.

De afmetingen zijn : 43,5 x 27,3 x 1 mm.

PPV 00877

De bovenste verticale balk van het dunne kruisje, gemaakt van een koperlegering, is slechts gedeeltelijk bewaard. De gekruisigde Jezusfiguur is niet meer aanwezig, er zijn onderaan en rechts nog sporen te zien van de bevestiging van het lichaam van Jezus. Op de uiteinden werd een parelcirkel aangebracht waarin een figuur werd geplaatst: rechts staat de buste van Jezus naar links op een achtergrond van horizontale streepjes, links staat de buste van Maria naar rechts op gelijkaardige achtergrond en onderaan staat het Lam Gods met stralen en staand op enkele horizontale strepen. Bovenaan stond een duif, de Heilige Geest voorstellend. De balken zijn afgezoomd met een parelversiering. Het snijpunt van de twee balken is een cirkel met centripetale lijnen. Boven deze cirkel staat binnen een parelovaal en amper leesbaar het woord INRI. Op de keerzijde staat op de verticale balk en naar links DE MISSION gevolgd door een vijfpuntig sterretje. Op de horizontale balk staat SOUVENIR.

De afmetingen zijn : 38 (restant) x 29 x 1 mm.

PPV 00878

Enkel het bovenste gedeelte van het kruisje, gemaakt van een koperlegering, bleef bewaard. De gekruisigde Jezusfiguur is niet meer aanwezig, er zijn links en rechts nog sporen te zien van de bevestiging van het lichaam van Jezus. Op de uiteinden werden drie opengewerkte streepcirkels voorzien. Op het snijpunt van de twee balken is een sterachtige figuur geplaatst. Er boven staat binnen een cartouche het woord INRI. Bovenaan het draagoog bleef een ringetje bewaard. Op de keerzijde staat op de verticale balk en naar links DE LA MI [. Op de horizontale balk staat SOUVENIR.

De afmetingen zijn : 24 (restant) x 33,5 x 1 mm.

Bronnen:

Volksmissie – Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Missie_(Katholieke_Kerk)