Op de hals van een kruik uit steengoed werd een fries aangebracht waarop drie gezichten, elk in een medaillon, afgebeeld werden. Tussen de medaillons werden hartjes geplaatst. Het middelste gezicht is een fantasiegezicht, mogelijk een sater, terwijl de twee andere gezichten een menselijker uitzicht hebben. Vermoedelijk is het aardewerk in Raeren gemaakt maar ook Westerwald is een optie. Vanaf 1580 zijn vele Raerense pottenbakkers naar Westerwald uitgeweken en hebben daar hun produktie op een zelfde niveau voortgezet. Daarom zijn grijsblauwe kruiken daterend tussen 1580 en 1600 zeer moeilijk aan één van de twee centra toe te wijzen als er geen archaeologische productiecontext van de vondsten bekend is. Het peillood werd nooit in Raeren geplaatst maar werd later door de verkopers toegevoegd. De voorstelling op het peillood is beschadigd mogelijk staat er een tot op heden onbekend wapenschild op (?). De kruik werd deels beschilderd met kobalt waardoor een diepblauwe kleur werd bekomen. Op de schouder werd de kruik versierd met een gewafelde structuur en enkele tegenover elkaar geplaatste blaadjes. Beide voorstellingen worden gescheiden door dunne zuilen. Vermoedelijk was deze versiering repetitief. In totaal zijn er van elke thema vier voorstellingen, ze stonden dus in kruisvorm. Het oor is afgebroken van de hals. Gans de kruik werd bedekt met zoutglazuur waardoor ze een blinkend uitzicht kreeg. De diameter van de hals bedraagt 64,5 mm en de hoogte van het fragment is 102,4 mm. Datering 1580 – 1600.

Wie weet er meer over?