De vondst van een volledige tapkraan is een zeldzaam gebeuren. Losse kranen uit diverse periodes worden regelmatiger gevonden. Soms werden deze kranen gemerkt maar de toeschrijving aan een maker of productieplaats is moeilijk. De kranen werden over een groot gebied gedistribueerd, zo werden identieke kranen gevonden in Diest en Amsterdam. De kranen werden vooral gebruikt om wijn en bier uit houten vaten te laten vloeien. De kleinere kranen werden vooral gebruikt op metalen koffiekannen vanaf de 18de eeuw. Deze kranen zijn voorzien van een pen zodat kon gezien worden of de kraan maximaal openstond. De inventarisatie, het onderzoek en de bestudering van kranen kan nog niet rekenen op interesse vanuit wetenschappelijke hoek.

PPV 00480

De bronzen kraan is versierd met een haantje dat gestileerd werd uitgevoerd als handgreep. Het enige detail is het oog dat slechts eenzijdig werd voorzien. Vermoedelijk stond er een hanenkam op de kop van de haan, maar die is afgebroken. Interessant is het merk dat eenzijdig, ongeveer in het midden van de haan, werd aangebracht. Het merk stelt een pictogram van een vogeltje voor, lopend naar rechts, mogelijk is het een kuiken. Het haantje is plat en 2,8 mm dik. De haan staat op een naar onder taps lopende, massieve, cilindervormige buis waarin een gat van 4 mm werd voorzien. De lengte van de buis bedraagt 17 mm. Afmetingen: 44,3 x 37,7 x 9 mm. Datering: 1600 – 1650.

PPV 00481

De bronzen kraan heeft een greep die gevormd wordt door een staafje in opwaartse boogvorm. Het cilindrische buisgedeelte, met lengte 31 mm, loopt taps naar onder. Het gat heeft een diameter van 6 mm. De kraan bleef ongemerkt. Afmetingen: 49 x 35,8 x 13 mm. Datering: 1650 – 1750.

PPV 00482

De bronzen kraan heeft een greep in de vorm van een driepas. Onder de driepas werd, als merk, eenzijdig het pictogram van een hagedis aangebracht. Een bijna identieke kraan met hetzelfde merk werd afgebeeld in de publicatie ‘Opgravingen in Amsterdam, twintig jaar stadskernonderzoek, 1977’. Het cilindrische buisgedeelte loopt taps naar onder en heeft een lengte van 20 mm. De diameter van het gat is 4,3 mm.  Afmetingen: 51,8 x 24,7 x 7,8 mm. Datering 1600 – 1650.

PPV 00483

Van een bronzen tapkraan is de handgreep slechts gedeeltelijk bewaard. Toch is de oorspronkelijke vorm nog herkenbaar door vergelijking met soortgelijke gevonden exemplaren. Het is een handgreep in de vorm van een kroon. Een merk is niet aanwezig op het fragment.  Het cilindrische buisgedeelte, met lengte 29 mm, loopt taps naar onder. De diameter van het gat is 7,3 mm. Onderaan is de cilinder hol en opgevuld met een witte harde substantie, vermoedelijk verweerd lood. Afmetingen: 51 x 31,5 x 16,4 mm. Datering: 17de eeuw.

PPV 00493

Van een bronzen kraan is van de handgreep een stuk afgebroken. Toch is de oorspronkelijke vorm gemakkelijk te reconstrueren.  Het is een handgreep in de vorm van een kroon. De top van de kroon is gepunt  in de vorm van een ruit. Een merk is niet aanwezig.  Het cilindrische buisgedeelte, met lengte 29 mm, loopt taps naar onder. De diameter van het gat is 7,3 mm. Onderaan is de cilinder hol en opgevuld met een witte harde substantie, vermoedelijk verweerd lood. Afmetingen: 64,3 x 26,3 x 16,8 mm. Datering: 17de eeuw.