Karel V werd te Gent geboren op 24 februari 1500 als oudste zoon van Filips de Schone en Johanna de Waanzinnige. Hij groeide op in Mechelen. Hij had een erfelijke afwijking, de zogenaamde Habsburgse kin, waarbij zijn onderkaak vooruitstak en zijn bovenkaak onderontwikkeld was en terugweek. Hij trouwde in 1526 met zijn nicht Isabella van Portugal. Hij regeerde over een rijk waarin de zon nooit onderging. In 1519 werd hij tot opvolger van de grootvader keizer Maximiliaan I verkozen. Maar het duurde tot 1530 voor de paus hem tot keizer kroonde. In 1555 deed Karel afstand als heer van de Nederlanden ten voordele van zijn oudste zoon Filips II. Het jaar nadien deed hij ook troonsafstand als koning van Spanje. Hij overleed er in 1558.

Beschrijving van de korte

Ten tijde van Karel V was ‘korte’ de naam van een koperen pasmunt met een portret van de vorst op de voorzijde. Op de keerzijde staat een heraldische leeuw omsloten door een kabelcirkel. Tijdens de regering van Karel V werden korten geslagen in Antwerpen en Brugge (1543-1556), in Maastricht (1548-1556) en in Nijmegen (1546-1555).

PPV 00801

Op de voorzijde van deze korte die in 1550 vermoedelijk te Brugge geslagen werd, staat het hoofd van Karel V naar rechts. In de legende staat: . (lelie) . CAR[   ]REX 15[ ]0. Omdat korten enkel in de periode 1543 en 1556 geslagen werden, dateert dit exemplaar beslist van 1550. Op de keerzijde staat een leeuw naar links omsloten door een kabelcirkel. Een legende werd niet voorzien. De korte is licht geplooid en het atelierteken, een lelie (?), is erg onduidelijk. De massa bedraagt1,58 g en de diameter is 18,3 mm.

PPV 00802

Op de voorzijde van deze korte, in 1556 te Antwerpen geslagen, staat het hoofd van Karel V naar rechts. In de legende staat: CA D G V I[ ] REX 56 (handje). Op sommige exemplaren staat het jaartal voluit en niet afgekort zoals op deze hier. Op de keerzijde staat een leeuw naar links omsloten door een slechts deels bewaarde kabelcirkel. Enkel de achterpoten met klauwen, de sierlijke opstaande krullende staart en een deel van het achterhoofd van de leeuw bleven bewaard. Een legende werd niet voorzien. De massa bedraagt 1,55 g en de diameter is 18,8 mm.

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizer_Karel_V

“Habsburgse kin” was zeer waarschijnlijk het gevolg van inteelt | VRT NWS: nieuws

H. Vanhoudt, De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse periode 1434-1830, Heverlee 2015, p. 166-167, nr. 234