Na de ineenstorting van het  Romeinse rijk kon niet vermeden worden dat grote groepen mensen in de 4de eeuw de Rijn overtrokken en zich vestigden binnen de grenzen. In het begin kregen deze Germanen een bondgenotenstatus waarbij een vergoeding werd betaald om de grenzen verder te beschermen. In de 5de eeuw viel deze vergoeding weg en werd het bestuur van de regio overgenomen door krijgsheren.  Deze eerste feodale despoten vormden kleine rijkjes binnen het oorspronkelijke Romeinse rijk. De Merovinger Clovis (466 – 511)  is de bekendste. De naam ‘Merovinger’, die aan de volksverhuizers werd gegeven, stamt van de Frankische koning Merovech, de grootvader van Clovis. De informatie over de Merovingers komt vooral uit de archeologisch onderzochte grafvelden en de weinige bewaarde gekopieerde geschriften. Slechts af en toe wordt tijdens een prospectietocht een kraal of een metalen voorwerp gevonden.

PPV  00485

De dubbelconisch gevormde kraal werd gemaakt van roodbruine en gele glaspasta. De maximumlengte (15,4 mm) is bijna gelijk aan de maximumdiameter (16 mm). Het gaatje om te rijgen heeft een diameter tussen 4 en 5 mm. De versiering bestaat uit twee gele elkaar kruisende zigzaglijnen. Datering: 5de – 7de eeuw.

PPV 00486

Een grote driehoekig afgeronde en conische kraal werd gemaakt van roodbruine, gele en witte glaspasta. De kraal is beschadigd. De maximumlengte (19 mm) is bijna gelijk aan de maximumdiameter (21,5 mm). Het gaatje om te rijgen heeft een diameter tussen 5,7 en 6 mm. De versiering bestaat uit een  gele zigzaglijn waartussen op drie plaatsen een korte gebogen witte lijn werd aangebracht. Datering: 5de – 7de eeuw.

PPV 00487

Een halve kraal, gemaakt van glaspasta, is van het  type ‘millefiori ‘.  Deze Italiaanse naam betekent eigenlijk ‘duizend bloemen’. De kraal is rolvormig en aan beide uiteinden plat. In een roodbruine achtergrond werden gele en donkergroene golvende glaspastdraden gebakken  met twee te onderscheiden banden. De vermoedelijke diameter is 25 mm en de lengte is 13,9 mm. Datering: 5de – 7de eeuw.